Asielhond of Puppy?

Een veel gestelde vraag is waarom puppy’s in onze FBgroep ‘Sociale Honden’ mogen worden aangeboden terwijl de asiels vol zitten met honden die geen baas hebben. Een hondenliefhebber zou daarom geen puppy maar een herplaatser of asielhond zouden moeten nemen.

De asiels zitten echter niet vol met herplaatsbare honden er is zelfs een tekort aan sociale probleemloze herplaatsers. De honden die langdurig in asiels zitten hebben vaak gedragsproblemen vaak zijn dit powerbreeds of te wel pitbull-achtige die om verkeerde redenen zijn aangeschaft en later afgedankt worden. Het overgrote deel van die probleemhonden komen van broodfokkers, ongeregistreerde importorganisaties en zelfs uit het criminele circuit.

De vraag is wat is verantwoord op gebied van herplaatsing en hoe voorkomen wij dat criminelen en broodfokkers hier voordeel uit kunnen halen?

Wij verlenen graag onze medewerking om voor niet agressieve honden een goede baas te vinden als we geen problemen verwachten voor het nieuwe baasje of de betrokken hond. Wij vinden het echter onverantwoord en geven geen toestemming om agressieve honden te herplaatsen die geen professionele  begeleiding krijgen of  heropgevoed zijn. Hun  problemen zijn vaak te complex doordat de oorzaak ervan onbekend is wat regelmatig zwaar onderschat wordt. Dit heeft als gevolg dat wat we regelmatig  zien dat baasjes met hun handen in het haar zitten, regelmatig ongelukken gebeuren en honden die terug gebracht of ingeslapen worden nadat diverse  herplaatsingen zijn mislukt. Hier is naar onze mening niemand mee gebaad.

Het is dus ook belangrijk dat we (brood) fokkers met verkeerde intenties gaan ontmoedigen en niet in de kaart gaan spelen door verantwoorde thuisnesten of fokkers te verbieden of aan banden te leggen. Het is daarom toegestaan om verantwoorde nesten aan te bieden na goedkeuring van het beheer. Goedkeuring wordt alleen toegezegd als er voldoende belangrijke informatie wordt verstrekt waaruit blijkt dat de  ouderdieren gezond zijn, niet agressief, er op erfelijke ziektes is getest en de fokker voldoende aandacht aan de medische zorg, opvoeding en socialisatie besteed. Ook moeten de pups ingeënt en gechipt zijn.

Als beheerders vinden wij dat iedere hond recht heeft op een goed leven waar dan ook ter wereld. Helaas is er niet overal ter wereld  een goed beleid ten bate van honden. Kwaadwillende mensen halen hier hun voordeel uitzonder zich om de gevolgen te bekommeren. Slachtoffers dat zijn de mensen die met de beste bedoelingen financieel, emotioneel of soms zelfs lichamelijk ernstig schade te ondervinden doordat ze een beschadigde hond willen helpen. Slachtoffers zijn zeker ook de honden die door menselijk toedoen zo te leiden hebben gehad dat ze daar de rest van hun leven vaak psychische en lichamelijke schade door ondervinden. Dan is er nog een laatste gedupeerde groep en dat is de groep van de hulpverleners, dierenartsen, asielmedewerkers, deskundigen en overige mensen die zich al dan niet belangeloos inzetten voor deze honden en soms tegen hun zin in een vreselijke keuze moeten maken. Bijvoorbeeld om een hond te laten inslapen omdat er geen geld is om een hond de hulp te geven die noodzakelijk is of voor een permanente plek te waar hij op een waardige manier oud mag worden.

Hulpverleners die zich inzetten voor het welzijn van honden maar door toedoen van onverantwoorde fokkers en eigenaren de vreselijke keuze moeten maken om een  gezonde hond te laten inslapen  verdienen respect en niet om voor crimineel of dierenbeul te worden uitgemaakt.