puppy’s en herplaatsers

Het is in FBgroep ”Sociale honden” toegestaan om pups en herplaatsers aan te bieden.

Pups aanbieden:

Omdat de gezondheid, welzijn en veiligheid  de hoogste prioriteit in deze groep hebben moet de fokker aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • toestemming van beheer.
  • ouders zijn stabiel, gezond en getest op erfelijke ziekten.
  • de gevraagde informatie verstrekken, zie onze informatieformulieren voor pups (link) of herplaatser(link).
  • pups moeten wettelijk minimaal 7 weken oud fellezijn voor zij naar hun nieuwe eigenaar mogen, onze voorkeur is zelfs tussen de 8 en 10 weken.
  • onderzoek of eventuele belangstellende  geschikt is als nieuwe eigenaar. (hoe vind ik een goede baas)
  • fokker verzorgt vanaf ongeveer 4 tot 12 weken voor de eerste socialisatieperiode (link)
  • fokker verzorgt eerste inenting, paspoort, chip en eventueel stamboom.

Herplaatser aanbieden

  • toestemming van beheer.
  • alleen als deze niet agressief is.
  • agressieve honden alleen onder deskundige begeleiding

 

Waarom het aanbieden van pups toestaan terwijl de asielen overvol zitten? Als beheer van de ze groep en site zijn wij ons zeer bewust van het dierenleed in de asielen. Veel asielhonden hebben gedragsproblemen door vorige eigenaar of verblijf in asiel. De risico’s daarvan worden vaak zwaar onderschat of gebagatelliseerd met vaak vreselijke gevolgen. Ervaren eigenaren die zich geen raad weten. Honden die in korte tijd meerdere keren herplaatst worden om uiteindelijk alsnog jarenlang in een asiel te belanden of afgespoten te worden. Ook zijn herplaatsers die zich losrukken of ontsnappen regelmatig betrokken bij zeer ernstige tot fatale ongelukken.

Wat wij verstaan onder verantwoord herplaatsen is agressieve honden heropvoeden of de nieuwe eigenaar begeleiden.

Als beheer krijgen wij vaak het verwijt  kritiek te verduren dat wij niet om asiels en hun dieren zouden geven en ons niet voor hun in te zetten. Iets wat ik betreur want wij zetten ons wel degelijk in. Ondanks wij geen herplaatsgroep zijn, zijn er door directe bemiddeling van het beheer 7 honden met succes herplaatst. Voor deze nieuwe eigenaren was er deskundige begeleiding geregeld of standby. Hoeveel er door leden via de groep zijn herplaatst zullen we nooit weten maar dat ze er zijn is zeker.   Ook de doelstelling van deze groep om agressie te bestrijden door deskundige hulp te promoten en kennis te delen zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben.