Socialiseren

Waarom is socialiseren zo belangrijk?

Niet te verwarren met dat iedere hond overal maar los moet lopen, met andere honden moet spelen of die leuk moet vinden!

De voordelen van een goede socialisatie:

 • vertoont sociaal gedrag naar mensen, dieren en voorwerpen.
 • hond krijgt een eigen identiteit.
 • gebruikt en begrijpt de lichaamstaal en het natuurlijk gedrag van andere honden..
 • minder kans op probleemgedrag zoals agressie,  angst, stress, hyperactiviteit of verlatingsangst
 • ontwikkeld een bijtrem.
 • nieuwsgieriger.
 • voorkomt ernstige ongelukken bij ontsnapping, losbreken, loslopen maar ook aangelijnde confrontaties. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan ontwijkende bestuurders.
 • ontwikkeld beter probleem oplossend gedrag.
 • kan in de daarvoor bestemde gebieden verantwoord loslopen.

Het mag duidelijk zijn dat De Sociale Vechthond om deze redenen het volgen van cursussen promoot en zelfs het liefst verplicht zou willen zien. Ook adviseert De Sociale Vechthond om bij probleem gedrag zo snel mogelijk een deskundige in te schakelen.

Als alle honden goed worden gesocialiseerd zal dit lijden tot minder ongelukken en overlast, een betere naam voor powerdogs én kleine rassen, meer respect en begrip tussen eigenaren, minder volle asiels en stabiele en blije honden en baasjes.

Het is u niet gelukt om een sociale hond te krijgen,

dit kan verschillende oorzaken hebben.

 • een slechte of broodfokker die niet of tekort aan socialisatie heeft gedaan.
 • asociale/agressieve bloedlijnen
 • verhoogde aanleg om agressie te ontwikkelen
 • een traumatisch verleden (herplaatser).
 • negatieve ervaringen (asociale loslopers)
 • een medisch probleem
 • te kort kennis en ervaring
 • niet voldoen aan behoeften van de hond
 • te weinig begeleiding

Is er toch iets fout gegaan zorg dan dat uw hond zo min mogelijk gevaar oplevert. Ga niet zelf teveel experimenteren met goedbedoelde tips. Zoek tijdig professionele hulp(link).

 • tref maatregelen tegen ontsnappen of losbreken
 • ontwijk losloopgebieden.
 • muilkorven op risico plaatsen
 • aanlijnen
 • leren negeren

Wat is socialiseren, sensiteren en habitueren?

In de praktijk vallen deze drie meestal onder de gezamenlijke noemer  ‘socialiseren’.

Socialiseren is het leren omgaan met levende wezens, wat voor eigenschappen ze hebben en hoe ze communiceren

Sensiteren is het leren omgaan met prikkels die ontstaan door voorwerpen, geluiden, situaties en gevoelens.

Habitueren is het wennen aan voorwerpen, geluiden, situaties en gevoelens, omgevingsfactoren waar uw hond tijdens zijn leven mee te maken krijgt.

Een verantwoord eigenaar en een goede fokker zijn heel belangrijk in dit proces. Zij moeten er voor zorgen dat de pup met de hierboven genoemde prikkels en omstandigheden op een veilige manier kennis kan maken. Ook moet er voor gezorgd worden dat dit geleidelijk verloopt om te voorkomen dat er negatieve ervaringen worden opgedaan. Omdat de pup het eerste gedeelte van de socialisatiefase nog bij de fokker zit is het aan te bevelen om je pup bij een fokker te halen die zijn verantwoordelijkheid kent met betrekking tot het socialiseren van de pup. Vraag bij de fokker na wat hij/zij daaraan gedaan heeft.  Dwing een pup nooit naar datgene toe waar hij bang voor is want dat maakt alleen maar dat hij er nog angstiger voor wordt. Is de pup ergens bang voor neem dan enige afstand en probeer hem af te leiden zodat hij de tijd krijgt om eraan te wennen. Kennismaking met nieuwe prikkels kun je het beste ondersteunen in een vertrouwde omgeving of met leden uit de ”roedel” Het is belangrijk dit meerdere keren te herhalen

Eerste socialisatie periode:±4 tot ±12 weken

De pup verkend voorzichtig en nieuwsgierig de omgeving van zijn nest. In de natuur zorgen de  ouderlijke honden dat het daar veilig is. Er zijn geen vijanden en er kan veilig  en zorgeloos geleefd en gespeeld worden. De pup heeft in deze periode weinig angst en een groot herstelvermogen. In huis moet er daarom in deze periode zoveel mogelijk dagelijkse zaken geleerd worden zodat deze door de pub als veilig en normaal worden ervaren. Denk hierbij aan verschillende honden, dieren, mensen en kinderen of ze groot, klein,druk, verschillende kleuren. Laat ze ook kennis maken met allerlei geluiden, werkzaamheden,vallende dingen, vreemde objecten zoals vrachtwagens en scooters, wandelen aan de riem ook in het donker en met slecht weer. Neem de pup overal mee naar toe:  schoolplein, openbaar vervoer, sportvelden, de markt. Ga ook met ze naar de dierenarts, borstelen, betast, kijk in de mond en onder de staart, neem temperatuur op enzovoorts.

Laat merken dat jij de leider ben en dat de pup jouw kan vertrouwen en op je kan rekenen. Als je pup schrikt of ergens angstig voor is negeer dan dat gedrag, vriendelijk toespreken of troosten maar zelfs kijken kan voor uw pup een bevestiging zijn dat hij terecht bang was.

Deze eerste socialisatieperiode is de belangrijkste periode voor uw hond. Als daar niet voldoende zorg aan besteed is bestaat de kans dat uw hond daar de rest van zijn leven probleemgedrag door vertoont. Ervaringen uit deze tijd zal uw pup de rest van zijn leven niet vergeten. Let daarom bij de aanschaf niet alleen op het gedrag van de pup maar ook op die van de ouderlijke dieren.

Tweede socialisatie periode:±12 weken tot 6 maanden

Dit wordt ook wel de eerste angstfase genoemd en de onbevangenheid en nieuwsgierigheid kan omslaan in angst en vluchtgedrag. Ervaringen in deze periode kunnen in tegenstelling tot de eerste periode veel eerder voor behoorlijk traumatische ervaring zorgen. Het is nu aan u als leider om te zorgen dat uw pup goed door deze periode komt. Het is belangrijk dat u pup leert dat er niets is veranderd met de zaken waar die in de eerste periode al kennis mee had gemaakt en  er dus nog steeds niet bang voor hoeft te zijn.Doet u dit niet is de kans aanwezig dat u alsnog een bange of onzekere hond krijgt. Onzekerheid is in 90 tot 95% de oorzaak van agressie!

Na de eerste angstfase volgen nog drie angstfases omstreeks 9 maanden, 14 maanden en 18 maanden. Dit zijn kortere fases die meestal na maximaal  2 weken verdwijnen. Ze worden over het algemeen veroorzaakt door allerlei veranderingen in het lichaam. Het beste is hier een beetje soepel mee om te gaan. Ga uw pup niet dwingen naar datgene toe te gaan waar hij bang voor is en geef hem de tijd om te ervaren dat zijn angst ongegrond is.