Halsband vs Sliplijn

Hetze of terechte kritiek?

De laatste jaren zijn er veel gediplomeerde trainers en GTs die veel kritiek hebben op het gebruik van de sliplijn  zoals je in het onderstaande artikel van Dogzine kan lezen. Dit zijn vooral de trainers en GTs die vroeger zelf de slipketting gebruikte en nu de sliplijn als een moderne versie van de slipketting zien. De slipketting en halsband werden gebruikt om te straffen een de hond niet luisterde er werden daarbij harde rukken gegeven of de hond werd min of meer opgehangen. De Sliplijn is echter niet bedoeld om te corrigeren maar om bij te sturen. Hij word vlak onder de kop gedragen omdat je dan veel minder kracht hoef te zetten dan met een halsband die vlak boven de romp zit. Dankzij de de stropfunctie draai je de kop bij de prikkel vandaan, het lichaam volgt dan vanzelf. Hiermee voorkom je dat je hond een verkeerde beslissing neemt en een negatieve ervaring op doet. Op deze manier leert de hond dat hij op zijn eigenaar kan vertrouwen en dat agressie inzetten niet nodig.                         Een halsband zit vlak boven de romp waardoor je veel meer kracht moet zetten, ook kan zijn nek vrij bewegen en daardoor naar de negatieve prikkel blijven kijken. Om je hond dan uit die situatie te halen moet hem veel verder opzij trekken waardoor de kans behoorlijk toeneemt dat het daardoor fout gaat.

In deze video laat Anniek Winters zien hoe je de sliplijn hoor te gebruiken. Het is dus niet de bedoeling om de hond te straffen dmv pijnlijke correcties maar om te voorkomen dat deze een verkeerde keuze maakt.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor vergroting!

Sliplijn 1Dogzine sliplijn 2 van 4Is het tijd om de sliplijn los te laten?  Nee het is beter om te leren verantwoord om te  gaan met hulpmiddelen. Bij onverantwoord gebruik is de kans op schade met een halsband groter dan met een sliplijn.

 

 

 

 

 

Quickfix: kant-en-klare oplossing, wondermiddel, snelle oplossing. Dat klinkt hartstikke mooi maar helaas bestaat er niet zoiets als je gaat over ongewenst gedrag. De eigenaar zal echt ook aan zichzelf moeten werken en op een verantwoorde manier met zijn hond moeten omgaan omdat anders het probleem niet zal worden opgelost en zelfs kan verslechteren. Dit is niet hoe sliplijn werkt.

Wetgeving: pleiten voor eerlijke informatie, zowel bij de sliplijn, slipketting als de halsband kan letsel ontstaan. De kans op letsel is bij de halsband het grootst, bij de sliplijn het kleinst en het minst gevoelig.

Verminderd welzijn: De luchtpijp en de slokdarm zijn het meest kwetsbaar in de hals en niet het gedeelte boven in de nek. Schild-, lymfe- en speekselklieren zitten verdeeld over hele nek. Bij correct gebruik is de sliplijn diervriendelijker dan een halsband. De conclusie waarom trainen met een sliplijn niet diervriendelijk zou zijn is het gevolg van een tekort aan moderne inzichten.

Dogzine sliplijn 3 van 4. Dogzine sliplijn 4 van 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongediplomeerde trainers:                                                                                                                                         

Veel gediplomeerde trainers en GTs zijn nog steeds overtuigd dat trainen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten de beste is en andere methodes gebaseerd op kennis en ervaring achterhaald zijn. Helaas zijn ze vergeten dat het niet de ongediplomeerde maar de gediplomeerde waren die op basis van de toenmalige nieuwste wetenschap op basis van straf gingen trainen en met shockcollar, slipketting of halsband enorm veel dierenleed hebben veroorzaakt . Vanaf 1999 kwam het Positief Trainen niet corrigeren maar ongewenst gedrag negeren, niet boven maar naast je hond staan. Geen baas of leider maar maatje. Gelukkig begonnen in de jaren daarna steeds meer trainers en GTs in te zien dat honden wel emoties hebben, elkaar corrigeren en ook dat dominantie niet achterhaald is en bewegen ze zich steeds meer richting het gebalanceerd trainen. Een manier van trainen die zich heeft ontwikkeld door ruim 8000 jaar met honden te werken en als huisdier te hebben.

Het is dus niet vreemd dat veel ongediplomeerde trainers en GTs niet voor een Nederlands erkende opleiding kiezen maar zelf op zoek naar kennis gaan om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een opleiding in het buitenland te volgen of door (wetenschappelijke) informatie van het internet te halen. Hierdoor hebben ongediplomeerde trainers vaak kennis in huis waarvan hun gediplomeerde collega’s niet op de hoogte zijn.

Dat steeds meer erkende hondenscholen en gediplomeerde trainers een sliplijncursus gaan volgen bij een ervaringsdeskundige is niet verontrustend maar veelzeggend. Deze trainers staren zich niet blind op de wetenschap en zien in dat hun opleiding niet garant staat voor de beste, diervriendelijke en resultaat gerichte inzichten.

Een beter alternatief: Hier wordt duidelijk hoe het komt dat trainers een verkeerd beeld hebben van de trainen met de sliplijn. Toen Minna begon te trainen was dat in de tijd dat de slipketting en halsband werden gebruikt om pijnlijke correcties te geven waar ze nog steeds spijt van hebben. Ik heb soms het idee dat deze traumatische ervaring de reden is dat zij niet kunnen inzien dat de deze nieuwe trainingswijze met de sliplijn niet vergeleken kan worden met hoe zijzelf vroeger met de slipketting werkten.

In gesprek: waarom niet in gesprek gaan met trainers en gedragsdeskundigen die werken met de sliplijn volgens de nieuwste inzichten? Inmiddels kan je daar zelfs trainers en GTs voor raadplegen die een Nederlands ”erkende”opleiding met succes hebben voldaan.

goed of foutfout of goed

Linker afbeelding: Dit is inderdaad hoe je een sliplijn hoor te gebruiken behoudens het schadelijke advies om een dubbele stop te gebruiken. Doordat deze de stropwerking beperkt neemt de kans op fors schade toe. Zie ook het wetenschappelijk onderzoek uit 2017 waarin dit wordt onderbouwd.

Rechter afbeelding: Dit ophangen is een voorbeeld van foutief gebruik van een sliplijn en werd oorspronkelijk gedaan met een wurgketting of halsband. Deze techniek maakte tot omstreeks 1999 onderdeel uit van de trainersopleiding en veel gebruikt om honden onder de duim te houden. Ook deze foto die speciaal voor dat interview is gemaakt maakt duidelijk dat hier sprake is van achterhaalde kennis en een dusdanig gebrek aan moderne inzichten dat er hele gevaarlijke adviezen worden gedeeld.


Halsband, Sliplijn, Hoofdhalster, E-collar of een tuig?

Je heb ze in tal van verschillende soorten, maten en kleuren. Eén ding hebben alle hulpmiddelen gemeen, bij uitvallende of  trekkende honden en bij ondeskundig of onverantwoord gebruik kunnen ze allemaal fysieke en/of mentale schade veroorzaken.

Wetenschappelijke onderbouwing

Uit dit onderzoek uit 2017(PDF) blijkt dat bij spanning op de lijn de druk op het kwetsbaarste punt van de nek  het strottenhoofd en de luchtpijp de slip- of trainingslijn veruit het laagst is van alle halsbanden. Door de stropwerking wordt de kracht rondom de nek verdeeld, bij de overige halsbanden wordt de meeste druk  geconcentreerd op 1 punt en dat is recht tegenover het aanlijn punt. De reden daarvan is dat bij de sliplijn de kracht rondom de nek wordt verdeeld in tegenstelling tot de halsband waarbij de kracht wordt geconcentreerd recht tegenover het aanlijnpunt.

 

In dit wetenschappelijk onderzoek(2017) is onderzocht hoeveel druk verschillenden soorten halsbanden op de nek uitoefenen. Helaas is het met dit onderzoek niet mogelijk om de gevolgen van de druk per cm2 in kaart te brengen.                                                                     

Klik voor drukverschil

type halsband

 

Werking sliplijn vs halsband

Verschil in krachtverdeling. Klik op afbeelding

Pas op met dubbele stop bij de trainings- of sliplijn!

Als je een extra stop gebruik om te voorkomen dat de sliplijn te strak gaat zitten verliest de sliplijn daarmee zijn stropfunctie en word de extra druk voornamelijk naar de luchtpijp/slokdarm verplaatst.  Dit advies wordt gegeven omdat daarmee de kans op letsel of verwurging verminderd wordt. De vraag is of dat ook zo is, helaas heb ik hier geen accurate informatie over kunnen. Verwurging vind plaats door tijdelijk de bloedstroom of door de luchttoevoer te blokkeren, een extra stop verminderd de kans dat de bloedtoevoer wordt geblokkeerd maar vergroot de druk op de luchtpijp en de slokdarm. Dit is het kwetsbaarste gedeelte van de nek en kan leiden tot chronische schade aan luchtpijp/slokdarm. Het is dus maar de vraag of de kans op verwurging toe of afneemt. De kans dat letsel afneemt lijkt mij niet onwaarschijnlijk, aannemelijker is de kans dat deze juist toeneemt. Helaas heb ik hier geen accurate informatie over kunnen vinden.

De opvallendste resultaten betreffende de druk op de nek volgens wetenschappelijke onderzoek

 • Ontspannen lijn: alleen bij de lurcher (83kPa) is de druk lager dan bij de sliplijn (125kPa) bij de overige halsbanden is deze tot ruim 4keer zo hoog (509kPa).
 • Spanning op lijn: Bij sliplijn en de lurcher (160kPa) het laagst, bij de overige halsbanden is de druk tot 5.2 keer zo hoog (832kPa).
 • Harde ruk of hond valt uit: Bij de sliplijn (182kPa) het laagste van alle halsbanden bij de ronde halsband is de druk tot 4.5 keer zo hoog (814kpa). Een verkeerd afgestelde dubbele stop waardoor de stropfunctie (gedeeltelijk) vervalt zorgt voor een druktoename die kan oplopen vergelijkbaar met de ronde halsband.

Trainen met sliplijn of halsband?

 • Helaas is er nogal wat controverse wat betreft de slip/trainingslijn waar een aantal redenen voor zijn.
 • Dit komt doordat veel gediplomeerden vroeger zelf met een slipketting en/of shockcollar werkte op basis van straf ipv beloning zoals men nu traint.
 • De slipketting wordt daardoor onterecht vergeleken met sliplijn .
 • Het Positief Trainen ziet daardoor gebalanceerd trainen als trainen volgens de dominantie theorie. Dit is een gebrek aan kennis van nieuwe inzichten!
 • De slip- of trainingslijn (groen) wordt vaak hoog geplaatst waardoor je veel subtieler kan begeleiden.
 • Doordat de druk bij een sliplijn veel beter verdeeld wordt is er veel minder kans op schade of pijn.

De voordelen van een hoog gedragen slip of trainingslijn ten opzichte van een halsband:

 • plaatsing: vlak onder de kop in plaats van vlak boven de romp, als je de kop stuur volgt het lichaam. Je kan veel subtieler bijsturen/corrigeren dan bij een halsband wat de kans op uitvallen verkleint.
 • doordat de lijn naar boven is gericht ipv naar achter is er sprake van veel minder druk op de slokdarm en luchtpijp. Dit kan je simpel bij jezelf controleren met een open hand.
 • bij de sliplijn wordt de kracht rondom de nek verdeeld in tegenstelling tot de halsband waarbij vrijwel alle kracht geconcentreerd wordt op de luchtpijp en de slokdarm waardoor een correctie, of negatieve bekrachtiging al snel pijnlijk is.
 • oplossingsgericht : in plaats van wegkijken of negeren leert de hond om goed om te gaan met stresssituaties.
 • psychologie: wat is de onderliggende emotie? Onderdeel van het probleem bij lijnreactiviteit is dat de hond zich niet natuurlijk kan gedragen en daardoor een verkeerde keuze maakt.
 • leiding: een goeie baas zorgt ervoor dat hij/zij de problemen voor zijn hond oplost en zijn hond op hem kan vertrouwen. Als hij ziet dat zijn hond de fout ingaat grijpt hij in geeft zijn hond de kans om daarvan te leren. Het mag niet maar het hoeft ook niet. Dit is goed voor het wederzijdse vertrouwen.
 • lijnvoering: door de lijn kort en naar boven te houden communiceer je vrijwel continu met je hond, dit kan je vergelijken met bij een angstig of onzeker kindje de hand vast te houden.
 • leerproces: de hond leert dat zijn baas zorgt dat het goed komt en dat agressie onnodig en ongewenst is.
 • geen negatieve maar positieve ervaringen, dit bevorderd sociaal gedrag.
 • stress: neemt voor beide partijen af.
 • loslopers: minder last van ”dat doet hij anders nooit” omdat ze niet meer getriggerd worden door uw reactieve hond die onnatuurlijk gedrag laat zien en fixeert.

Nadelen  van halsband t.o.v. een hoog gedragen sliplijn:

 • doordat de halsband vlak boven de romp zit moet er meer kracht worden gezet om te corrigeren.
 • de hond kan zijn kop vrij bewegen en naar trigger blijven kijken waardoor je meer moet corrigeren.
 • meer kans op ernstig en chronisch letsel bij trekken aan de lijn, harde correcties,vluchten en uitvallen.
 • niet effectief om probleemgedrag op verantwoorde en diervriendelijke wijze op te lossen.

Hoe gebruik je de sliplijn op verantwoorde wijze?

In deze video laat Anniek Winters zien hoe je de sliplijn op een verantwoorde en diervriendelijke manier gebruik.

Sliplijn gebruiksvideo

Klik op afbeelding voor de video

Ik heb ontzettend veel respect voor trainers die hun werkwijze en resultaten open en eerlijk laten zien. Voor mij een teken dat zo’n trainer het niet alleen doet om het geld maar ook uit liefde voor honden en hun welwillende baasjes. Helaas zijn er hier maar weinig van omdat dit soort video’s door veel trainers en gedragstherapeuten  beoordeeld worden met maar één doel namelijk de trainer beschadigen door woorden te verdraaien en desinformatie te delen. Zij doen dit niet uit liefde voor honden maar uit liefde voor het geld over de rug van welwillende eigenaren en honden die hulp nodig hebben. Een oprechte, goede trainer/GT profileert zich niet over de rug van collega’s, die hoeft andere trainers niet af te kraken.

Video’s met succesverhalen van de sliplijn.

Met dank aan Anniek Winters (Professional member van International Association of Canine Internationals)

Mijn eigen ervaring ziet u in deze video(nr1). Dit is de eerste keer dat bij Bo een trainingslijn is gebruikt. Er zijn dus geen harde correcties aan vooraf gegaan! Let op hoe subtiel er gecorrigeerd wordt!! Helaas heb ik toen niet zelf geoefend bij deze trainer en daarom niet zelf gebruikt daarna.                            

De trainer in deze video is actief in de hondenafrichting waar ik in die tijd absoluut geen fan van was. Voor mij stond dat gelijk aan trainen volgens de Dominantie Theorie, trainen met harde hand en geschreeuw. Ik voor mij was de sliplijn net als de slipketting een martelwerktuigen. Omdat deze trainer met succes agressieve honden rehabiliteerde en zei positief te trainen ben ik naar hem toe gegaan. Meteen werd mij duidelijk dat deze trainer ontzettend veel kennis heeft en net als ik nooit in de Dominantie Theorie heeft geloofd en inderdaad niet met harde hand traint en dus wilde ik graag zijn manier van werken in praktijk zien. Terwijl hij Bo aanlijnde legde hij mij uit hoe de sliplijn werkte, daarna ben ik meteen gaan filmen. Er zijn dus geen harde correcties gebruikt!! Ik verbaasde mij erover dat Bo niet uitviel maar bevestiging bij hem zocht en hem blijkbaar vertrouwde. Tot mijn verbazing ging ze na deze oefening(video 1) rustig de omgeving verkennen terwijl ik nog een hele tijd met deze trainer van gedachte wisselde. Iets wat ze normaal gesproken bij mij niet zou doen met dit weer zoals je ook kan zien in deze video 2(met uitgebreide uitleg!!).  De volgende dag werd op het losloopveld duidelijk hoe effectief deze oefening was. Madam zag een groep van 8 honden en liep de groep in en liet zich besnuffelen om daarna met de hele groep naar mij toe te komen. Doodeng vond ik dat want ze had zich de 5 jaar daarvoor nog nooit spontaan laten besnuffelen. Ze speelde inmiddels wel met andere honden maar eigenlijk alleen op ”uitnodiging” van de andere hond. Helaas durfde ik haar niet echt 100% te vertrouwen met andere honden en riep haar dan al snel terug. Wij hadden immers al het een en ander meegemaakt en nooit kunnen trainen met stabiele honden in een gecontroleerde omgeving. Ik trainde namelijk met onbekende loslopers die ik tijdens het uitlaten tegen kwam en die waren niet altijd stabiel zoals je o.a. in deze  video,s 3 en 4 kan zien. Ik was dus echt ontzettend blij toen ik een fantastische aanbod kreeg van een zeer deskundige GT om de puntjes op de I te zetten. Ik had er echt het volste vertrouwen in en de dag begon zeer voorspoedig. Ik liep voor aanvang van de training zonder probleem met Bo naast en achter de stabiele hulphond aan de gewone lijn. De GT nam Bo over om de  ‘follow me’ en de ‘kijk eens’ was geen enkel probleem aangezien Bo flink voergericht was. Toen echter de hulphond in het zicht kwam ging het dusdanig fout dat uiteindelijk zelfs de oefenruimte te klein was. Het lag zeker niet aan de GT, die had alles netjes aangeleerd en was ook niet te snel gegaan.

Waarom de trainings- of sliplijn (gebalanceerd trainen) tot een positieve gedragsverandering leidde in tegenstelling tot de beloningsgerichte ‘kijk eens’ oefening (Positief Trainen)?

In video(1) werd Bo niet beloond met snoepjes maar nam de trainer de leiding. Er werd niet gevraagd om te volgen maar door middel van lichaamstaal werd dit duidelijk gemaakt. Tijdens het wandelen zie je enkele subtiele correcties om zodra Bo haar gedrag veranderd dit bij te sturen om duidelijk te maken dat niet Bo maar de trainer de leiding heeft. De reden hiervoor heeft niets met de Dominantie Theorie te maken maar is om Bo de kans te geven om te leren dat agressie niet nodig is en dat ze op de begeleider kan vertrouwen. Gevolg daarvan is een positieve ervaring in plaats van een negatieve ervaring.

Waarom het met de ‘kijk eens’ oefening fout ging. Door het opvolgen van de que ‘kijk eens’ te belonen neem je niet de leiding maar geef je eigenlijk een keuze ‘Wil je een snoepje? Dan moet je naar mij kijken’. Wegkijken van een stresssituaties is echter onnatuurlijk, stressverhogend en leid bij ontsnappingen of losbreken ontzettend vaak tot vreselijke incidenten, dit geld ook voor negeren. Bo was door haar karakter heel zelfstandig en maakte de keuze om de vreemde hond in de gaten houden in plaats van de ‘kijk eens’ op te volgen waarop de ‘follow me’ werd ingezet om Bo alsnog te dwingen om weg te kijken. Dit accepteerde ze niet en werd de trigger waardoor ze uitviel. De afstand vergroten hielp daardoor niet maar zorgde dat ze alleen maar feller reageerde tot uiteindelijk alleen het zien van de hulphond  en alsmaar agressiever werd. Deze fysieke correcties hadden heel makkelijk kunnen leiden tot tegengestelde agressie!!

 In deze minicursus deel 1 en deel 2  van Henriëtte Jordens Honden Gedragsspecialist leer je hoe je op een verantwoorde manier een  ‘hoofdhalster’ kan aanleren zoals onder andere de ‘follow me’ en de gentleleader voor de ‘kijk eens’ oefening kan aanleren.

Conclusies:

 • Bij zowel de sliplijn als halsband is het ontzettend belangrijk deze op verantwoorde wijze te gebruiken.
 • Ik heb geen enkel nadeel van de sliplijn tov de de halsband kunnen vinden.
 • Kritiek lijkt gebaseerd op aannames waar geen enkel bewijs voor is
 • Eigen ervaring met slipketting worden vergeleken met sliplijn en zorgen voor desinformatie.
 • Helaas zorgt dit voor veel polarisatie en voor veel onnodig leed.

Opvallend feit: Het Positief Trainen beweert op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten te trainen. Helaas wordt hier nogal selectief mee om gegaan. Ook wat betreft de sliplijn die vanuit het Positief Trainen zwaar bekritiseerd wordt in tegenstelling tot wat uit dit wetenschappelijk onderzoek uit 2017 blijkt.

Dit artikel mag alleen in zijn geheel worden gedeeld met vermelding van mijn naam.

Voor op- of aanmerkingen kunt u een mail of een DM sturen naar Ronald Ursem.

Ronald is behalve beheerder van deze site ook beheerder van de Facebookgroepen ‘Sociale Honden’ (link) en ‘Openminded Gedragsdeskundigen