mensen onderling

Regelmatig zijn er problemen of zelfs ruzies tussen eigenaren van honden onderling maar ook tussen eigenaren en mensen zonder hond.

Heb je:

 • een pitbull of een ander sterk ras ben je een tokkie met een aso-hond.
 • een chihuahua of ander klein hondje ben je een baas die zijn plintenpissertje niet opvoed.
 • een golden retriever of een andere hond dan ben je iemand die te beroerd is zijn losloper uit te laten.

Helaas is er weinig fatsoen en begrip tussen mensen onderling.

In de digitale wereld zoals bijvoorbeeld Facebook is het nog vele malen erger. Geschreven teksten worden vaak verkeerd begrepen  waardoor een gesprek escaleert en normale communicatie meestal niet meer lukt. Mensen beschuldigen elkaar zonder dat ook maar enigszins te onderbouwen, vaak alleen op basis van eigen conclusies,inzichten, ervaringen, aannames of verhalen van derden. Ook maken ze regelmatig dankbaar gebruik van de anonimiteit van het internet en schrijven ze onder fictieve namen en zonder iets van zichzelf te laten zien teksten die alle fatsoensnormen en waarden overschrijden om hun gelijk te halen, daarbij vergetend dat ze daarmee onze honden meer beschadigen dan diegene waar ze het op gemunt hadden.

Hondenbezitters heb je in vele soorten en maten die het regelmatig niet met elkaar eens zijn. Zo hebben we de

 • rashond liefhebbers  VS  stamboomloze honden bezitters.
 • hondenbezitters  VS mensen zonder hond.
 • loslopers VS aanlijners
 • sporthonden  VS bankhangers
 • vechthond  VS aangevallen hond
 • positieve training VS traditionele training
 • hond-agressie VS opvoeden

Het mag duidelijk zijn dat met zoveel uitersten het niet makkelijk is om door een deur te gaan en dagelijks zijn er dan ook heftige conflicten waarbij elkaars inzicht en kennis volledig worden onderuit gehaald en waar de sterke rassen de dupe van zijn. Laten we als liefhebbers van honden een vuist maken en gaan vechten voor onze honden en niet met elkaar. Als de ene liefhebber zegt dat het met een goede opvoeding verantwoord is om een sterk ras in onze huidige leefomgeving te hebben terwijl de andere liefhebber zegt dat opvoeding totaal geen nut heeft omdat agressie naar honden toe bij het ras hoort en dat agressie eruit trainen lijdt tot tijdbommen waarbij je je niet hoef af te vragen of het fout gaat maar wanneer.

Voor de pitbull- en andere powerdog haters is deze strijd natuurlijk een geschenk uit de hemel en de perfecte stok die zij zoeken om mee te slaan.

Enkele veel voorkomende onderwerpen die regelmatig tot conflicten leiden maar waarom?.

 1.  tretmill: misschien is dat een  wel een goed alternatief om overtollige energie te trainen.
 2.  hond-agressie en sport: ook zonder agressie is het mogelijk om te sporten ook al is de kans inderdaad aanwezig dat u hond minder diep zal gaan door uw hond grenzen op te leggen.
 3.  training: positieve training als een koekje niet helpt moet je misschien weleens op je strepen gaan staan.train je traditioneel, ontwikkelingen staan nooit stil misschien kan je hier je voordeel mee doen.
 4. sociale honden: de een sport met zijn hond de ander heeft hem als gezinshond, het wordt de hoogste tijd dat we met elkaar gaan kijken wat wel en wat niet kan met powerdogs kan en of er onderscheid in rassen en bloedlijnen moet worden gemaakt.
 5. stamboom en kruisingen: beide hebben voor en tegens dat maakt het nog niet dat de ene of de andere een betere hond is.Probeer je eens in de schoenen van een ander te plaatsen.
 6. herplaatsers: ja er is onwetendheid, ja er zijn baasjes die nooit een (bepaald soort) hond hadden moeten nemen, maar er zijn ook schrijnende gevallen waardoor het ook voor de hond beter is dat deze herplaatst wordt. Kritiek geven is makkelijker dan een op,lossing aanreiken. Laat alleen de hond daar niet de dupe van worden.

Sterke rassen zijn door een selectief fokbeleid en door op bepaalde eigenschappen te fokken, heel veelzijdige honden geworden waardoor de meest uiteenlopende mensen voor deze rassen vallen.  2014 en ook het begin van 2015 zijn slecht geweest voor de reputatie van ons en onze honden doordat wij regelmatig negatief in het nieuws kwamen door onverantwoorde of onwetende bazen. ik hoop dat 2015 alsnog het jaar wordt dat eigenaren van sterke rassen die het beste willen voor hun hond laten zien waarom onze honden fantastisch zijn en waarom ze dus nooit verboden mogen worden.

Ook hoop ik dat er een tijd komt dat de openingszin van ‘desocialevechthond.nl’  er niet meer zal zijn:

PROBLEMEN IN DE HONDENWERELD

wordt vervangen door:

ER WAS EENS EEN VECHTHOND…….EN HIJ LEEFDE NOG LANG EN GELUKKIG!

I'm a lover