hond en (kleine)mens

kinderen en huisdieren

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die een huisdier hebben, zich beter ontwikkelen omdat ze met het dier een emotionele band aan kunnen gaan . Hierdoor leren ze dat relaties belangrijk zijn.Tegenover dit ‘pleidooi’ voor het aanschaffen van een hond staat echter een groot aantal kinderen dat door een hond (heel vaak de eigen hond!) dusdanig gebeten wordt, dat behandeling door een arts noodzakelijk is.

Voor een hond is het belangrijk zijn plaats of ”rang” te weten binnen het gezin. Het gezin vormt als het ware de ‘roedel’ waarbinnen de hond leeft. In een roedel heerst een duidelijke hiërarchie, waarbij de leden van de roedel hun plaats bepalen ten opzichte van de andere roedelgenoten. Om zijn plaats te weten binnen het gezin waarin de hond leeft, moet de hond weten welke gezinsleden boven en welke onder hem staan (in rang zijn). Van een gezinslid die door de hond wordt beschouwd als hoger zal de hond veel meer accepteren dan van een gezinslid dat (in de ogen van de hond) lager is. Dit is vanuit de natuur bekeken noodzakelijk om te kunnen functioneren als groep. Het is daarom belangrijk dat een hond zijn plaats binnen de groep weet. Om dit duidelijk te maken moet iedereen zich houden aan bepaalde regels. Een hond denkt namelijk anders dan een mens.

Een hond ziet een kind niet zoals hij een volwassene ziet: kinderen tot circa 12 jaar zullen door een hond zelden als hoger worden erkend. Een precieze leeftijdsgrens is niet te geven omdat dit zowel afhangt van het karakter van de hond (hoe dominant dan wel onderdanig is hij) als van het gedrag van het kind (hoe gedraagt het kind zich ten opzichte van de hond, hoeveel autoriteit kan het kind uitstralen), als van het gedrag van de volwassenen (hoe “hoog” plaatsen zij het kind, gezien door de ogen van de hond).

Eén van de rechten die volgens de natuur van de hond hoort bij de hogere plaats is dat het recht hebt om een lager groepsgenoot te corrigeren wanneer deze zich niet houdt aan de regels van de groep. In de ogen van de hond is het bijvoorbeeld volstrekt “ongepast” wanneer een lager dominante gebaren maakt naar een hogere rang. Dominante gebaren zijn onder andere alle gebaren van bovenaf: over de hond heen hangen, over zijn kop en/of rug aaien, omhelzen (!), aanstaren enzovoorts. Ook is het ongepast wanneer een lagere in rang een “prooi” (eten, botje, speeltje) zou willen afpakken.

Gelukkig is het niet zo dat iedere hond elk kind dat een dominant gebaar maakt of een speeltje van de hond (af)pakt het kind zal corrigeren met een beet. Er zijn heel veel honden die een sterke vriendschap hebben met een kind en op basis van die vriendschap heel veel accepteren. Maar in het kader van de veiligheid is het heel verstandig ervan uit te gaan dat de hond het kind niet als hogere erkent en dat de hond vanuit zijn denkwijze het recht heeft om een kind te corrigeren indien de hond dit nodig vindt.

Laat een hond nooit alleen met een kind. Een hond blijft namelijk een maar een kind ook een kind en een ongeluk zit in een klein hoekje.

 

10313535_343685915784147_4410680868595211359_n.

 

 

 


Op basis van deze uitgangspunten adviseren wij u om uw kinderen zo vroeg mogelijk te leren om:

  • Nooit zelf naar de hond toe te gaan maar alleen aandacht te geven aan de hond als deze op eigen initiatief naar het kind toekomt;
  • De hond alleen te aaien en te knuffelen op een manier die de hond zelf prettig vindt (dus nooit stevig omhelzen, kleine hondjes niet oppakken, nooit aan de oren, poten of de staart trekken en dergelijke);
  • Alleen onder uw begeleiding en pas als het kind daar oud genoeg voor is met de hond te spelen. Geschikt zijn dan alleen spelletjes die niet kunnen uitlopen in een machtsstrijd, dus geen vecht- en trekspelletjes maar wel zoek- en apporteer-spelletjes;

Deze regels zijn zowel van toepassing op de omgang van uw kind met de eigen hond, als op de omgang met een vreemde hond. Leer uw kind om een onbekende hond nooit te aaien, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar!

Bijtincidenten kunnen zich ook voordoen als gevolg van angst / onzekerheid van de hond. Zeker honden die als jonge pup niet of nauwelijks met kleine kinderen hebben kennisgemaakt, zien kinderen vaak als enge wezentjes. In de ogen van een hond is een klein kind misschien wel een andere soort dan de mens, immers de bewegingen, de geluiden en het uiterlijk zijn heel verschillend. Jonge kinderen doen daarbij vaak precies die dingen die honden snel als bedreigend zien: hard lopen met kleine wiebel pasjes, met de handjes wapperen, hoge geluidjes maken, hard huilen en dergelijke. Ook om deze reden is het in het kader van veiligheid belangrijk om uw kinderen zo vroeg mogelijk de bovenstaande regels te leren!

 

Zoals eerder gezegd  gaat er nogal  eens wat  fout tussen honden en mensen waarbij vaak de kinderen en de honden het slachtoffer worden van  onverantwoorde en onwetende mensen.

Toch kan dit in veel gevallen                                                                                                                                     worden voorkomen. dsv_Kleine en stress signalenHiervoor is het wel noodzakelijk om het gedrag en de taal van uw hond te begrijpen.

het is dus niet alleen heel belangrijk dat u uw kind en uw hond in de gaten houdt, maar ook dat u op tijd ingrijpt als uw hond bepaalde signalen van stress laat zien. Ook moet u uw kind leren om correct met uw en andere honden om te gaan.

Wij adviseren ook daarom om een cursus te volgen.  Een overzicht waar u een school kunt vinden in uw eigen omgeving vindt u op de site.

 


 Wat mag uw kind niet doen.

DSV_Kleine mens en hond_Leer kinderen met honden omgaan

 

Het is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby op komst? Hier vindt u belangrijke informatie Hond en baby op komst? (link)

Nieuwe hond aanschaffen? De aanschaf van een hond voor tips wanneer u op zoek bent naar een (kind-vriendelijke) hond.