Corrigeren vs Straffen

Niet straffen maar corrigeren!

Corrigeren, als iemand mij zou vragen wat zou moeten veranderen wat betreft kynologie dan is dat de betekenis van het woord corrigeren.

Zo’n 15.000 jaar geleden is de mens begonnen om honden te trainen voor de jacht. Op gevoel en met vallen en opstaan (error and trail) en door van elkaar te leren ging dit steeds beter eb werden honden voor diverse taken ingezet. In de jaren 90 wordt het internet voor steeds meer mensen opengesteld. Dankzij het internet ging de ontwikkeling in een stroomversnelling. Informatie kan vanaf dan wereldwijd worden gedeeld en het GbT krijgt hierdoor ook toegang tot de wetenschap wat een waardevolle toevoeging is. Hierdoor is er een hele brede en gevarieerde manier van trainen ontstaan ook wel het Gebalanceerd Trainen (GbT) genoemd. Goed gedrag belonen en ongewenst gedrag corrigeren.

  • Corrigeren betekent verbeteren, bijsturen, veranderen, aanpassen en doe je om fouten te voorkomen.
  • Straffen betekend ongewenst gedrag demotiveren door middel van een negatieve consequentie.

1980 wordt er een nieuwe manier van trainen geïntroduceerd, trainen op basis van de nieuwste ”wetenschappelijke” onderzoeken/inzichten of volgens de Dominantie Theorie(DT) Mensen die hier niet achterstonden omdat het volledig tegen hun gevoel in druiste en het zielig vonden werden uitgelachen en verteld dat ze een gebrek aan kennis hadden en honden vermenselijkte, honden hadden volgens de wetenschap namelijk geen gevoel en emoties. Antropomorfisme, niet alleen een mooi woord voor scrabble maar ook ideaal om een discussie in jouw voordeel te beslechten.

  • Corrigeren betekent in het Nederlands: Verbeteren, bijsturen, desnoods door te straffen.
  • Corrigeren krijgt van kynologie een andere betekenis: Straffen wat tot 1999 geen probleem is.
  • Domineren volgens de kynologie met agressie rangorde bepalen
  • Emoties: dieren hebben volgens de kynologie/wetenschap geen gevoel en emoties

1999 na bijna 20 jaar onbeschrijfelijk veel hondenleed wordt De Dominantie Theorie ontkracht. Trainen op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt de grootste fout in de geschiedenis van hondentraining te zijn. Helaas zag men dat niet als fout maar als voortschrijdend inzicht waardoor men bleef vertrouwen in trainen op basis van de ”nieuwste wetenschappelijke” inzichten. Trainen zonder correcties. Wat afwijkt van deze ”nieuwste wetenschappelijke” inzichten wordt als achterhaald bestempeld vanaf dat moment wordt het en zo wordt duizenden jaren aan ervaring en kennis overboord gegooid. Wat nog erger is is dat veel woorden en andere hele negatieve lading krijgen. Woorden zoals alfa, packleader, baas, roedel, commando, dominantie, hiërarchie, leider en correctie waren voor 1999 heel normaal en werden door iedereen gebruikt. Na 1999 werden diezelfde woorden al snel in verband gebracht trainen volgens de Dominantie Theorie.

Trainen op basis van de nieuwste wetenschap houd in dat duizenden jaren kennis en ervaring van het Gebalanceerd Trainen vanaf 1980 als achterhaald werd gezien. Tot 1999 was het verwijt niet te trainen volgens de Dominantie Theorie. Kritiek werd afgedaan als het vermenselijken van honden. Vanaf 1999 gebeurt het tegenovergestelde en wordt het GbT beschuldigd volgens de Dominantie Theorie te trainen.

  • Corrigeren betekend in het Nederlands: Verbeteren, veranderen, bijsturen desnoods door te disciplineren/straffen.
  • Corrigeren volgens de kynologie: Straffen wat na 1999 tot enorme misverstanden leid.

Taalbarriere: Als iemand voor 1999 zei dat hij boven zijn hond staat in de hiërarchie of packleader, alfa, baas, leider was en als zijn hond iets fout deed dat gecorrigeerd wordt was dat voor beide partijen voor 1999 geen enkel probleem. Na 1999 veranderde dat en ontstond er een enorme kloof.

-Positief Trainen: goed gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren. Trainen zonder correcties(lees straffen). In normaal Nederlands onbegrijpelijk: Als een hond in jou bijt dat negeren? En als hij dan eindelijk loslaat dat belonen? Ja dag, dat geloof je toch zeker zelf niet? Als een hond je bijt straf je hem. Ongewenst gedrag is fout en fouten moet je corrigeren dat hoort bij de opvoeding.

-Gebalanceerd Trainen: Een verantwoorde baas voed zijn hond goed op door goed gedrag te belonen en als de hond iets fout doet dat te corrigeren(lees verbeteren) en doet dat op basis van zijn gevoel kennis en ervaring.
Volgens de kynologie moet je volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten trainen zonder te corrigeren. Honden corrigeren(lees straffen) of domineren elkaar niet volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en hebben geen rangorde. Als je correcties gebruik train je volgens de Dominantie Theorie.