Waarom deze naam?

omslagfoto_nDeze naam is gekozen omdat daarmee in slechts twee woorden vrijwel alle problemen en oorzaken worden weergegeven.

 

Honden leven bij ons in 2 verschillende werelden met 2 verschillende talen en 2 verschillende sociale gedragsvormen waardoor het vaak moeilijk is zichzelf op alle fronten sociaal goed te ontwikkelen en dus is daar een taak weggelegd voor zijn baas. Het selectief fokken op bepaalde eigenschappen om ze aan de wensen van de mens te laten voldoen maakt dat nog moeilijker. Dit maakt dat de naam ‘De Sociale Vechthond’ dus eigenlijk meer betrekking heeft op de eigenaar zelf dan op de hond. De eigenaar heeft namelijk gekozen voor een hond met bepaalde eigenschappen en heeft de verantwoording om te zorgen dat hij aan de behoeftes van zijn hond voldoet.

Waarom sociaal?

Ik heb voor het gemak het woordenboek er even bij gepakt.

 • in groepsverband, met soortgenoten levend: mens zowel als hond zijn sociale wezens, zich sociaal gedragen, zich tot zijn soortgenoten opstellen zoals het betaamt.
 • maatschappelijk, de menselijke samenleving betreffend (sociale controle,  sociale geografie, sociale wetenschappen).
 • gericht op maatschappelijke verbetering.
 • begrip en gevoel hebbend voor de maatschappelijke noden. Maatschappelijk sociabel

Het mag duidelijk zijn dat een hond die  niet goed is opgevoed of een gevaar voor zijn omgeving is asociaal is. Een agressieve hond waarvan de eigenaar zorgt dat die geen gevaar voor zijn omgeving is door hem te leren negeren, aan te lijnen, her op te voeden of indien nodig te korven is in mijn ogen op sociaal gebied goed bezig.

Maar waarom dan vechthond?

Vechthond is een onterechte en verkeerde naam die als erkende rasgroep niet bestaat. In tegenstelling tot wat vaak beweert wordt  het ras pitbull niet al bijna 200 jaar gefokt puur als vechthond. De Pit Bull Terriers wordt pas sinds 1898 geregistreerd door de UKC en vanaf 1910 werd de American Pit Bull Terrier (APBT) door de ADBA geregistreerd als zijnde workingdog om de vechtkwaliteiten van hun voorouders behouden. Deze voorouders waren veelzijdige, intelligente, loyale, sterke, lenige en zeer energieke gezins- en/of werkhonden met een winnaarsmentaliteit.  Deze eigenschappen maken van een hond geen vechthond. Is een herdershond een politiehond? Is een labrador een blinde geleidehond? Is een lieve hond een therapiehond?  Nee dat worden ze pas als de mens dat er van maakt door selectie/fok, training en opvoeding.

De APBT zou je vanwege het doel waarvoor ze werden erkend een vechthond kunnen noemen ook vanwege dat de American Staffordshire Terrier vanaf  1936 als ras werd erkend om afstand te nemen van hondengevechten.

Kan er geen andere naam worden gekozen voor deze groep?

Helaas kan een naam  van een groep niet meer veranderd worden als er meer dan 250 leden lid zijn.

Facebook heeft een aanpassing op gedaan qua regelgeving, het is nu mogelijk om een groepsnaam te wijzigen. De nieuwe naam van de groep is inmiddels ‘Sociale Honden’.

Waar gaat het fout?

Er is onderzoek  gedaan naar de invloed van de media. Die invloed is door de hedendaagse sociale media nog veel groter  geworden. Hierdoor hebben we te maken gekregen met foute en onwetende baasjes, niet of verkeerd gesocialiseerde honden, fokproblemen en verkeerd of niet opgevoede honden die voor problemen zorgen.

Geschiedenis

Door  tegenstanders maar ook door veel liefhebbers van vechthonden wordt er vaak verwezen naar de geschiedenisboeken als verklaring voor ras informatie zoals agressie. Helaas geeft de geschiedenis een verkeerd beeld doordat die gebaseerd zijn op  activiteiten en leugens van criminelen die er illegale hondengevechten mee hielden en niet door de honden die positief werden ingezet zoals onder andere voor de jacht, de mijnen en bescherming van het gezin.

De geschiedenisboeken hebben geen enkele meerwaarde maar zijn bovendien volledig overbodig, nog steeds wordt er volop gefokt voor illegale hondengevechten. Het is een illusie om te denken dat die honden alleen voor hondengevechten worden gebruikt. Alleen de beste vechters worden gebruikt voor de wedstrijden. Honden die  vele generaties lang voor dat doel geselecteerd te zijn maar ondanks dat niet willen vechten (muds) of niet goed genoeg (curs) zijn  worden ingezet als baitdog, gedood(gecult) of worden verkocht aan andere criminelen maar ook bij onwetende liefhebbers terecht.

Wat zijn de doelstellingen van DSV?

 • het stoppen van discriminatie van honden op basis van hun uiterlijk.
 • het stoppen van misbruik van honden en foute fokkers.
 • oorzaken van agressieproblemen achterhalen.
 • dat eigenaren op een verantwoorde manier met hun hond omgaan.
 • dat er eerlijke en objectieve informatie wordt gedeeld.
 • dat alle deskundigen in het belang van honden gaan werken.
 • dat alle honden goed gesocialiseerd en opgevoed worden.
 • dat iedere eigenaar voldoende kennis van taal en gedrag van honden krijgt.
 • dat eigenaren respect hebben en rekening houden met andere honden en hun baasjes, ongeacht welk ras of kruising het is.
 • dat eigenaren gedragsproblemen van hun hond proberen op te lossen en zo nodig professionele hulp inschakelen .
 • dat eigenaren en fokkers agressie als probleemgedrag gaan zien en/of ervoor zorgen dat hun hond geen gevaar voor de omgeving is.

Op welke manier probeert DSV zijn doelstellingen te behalen?

 • het geven van het goede voorbeeld!
 • het delen en verzamelen van objectieve informatie op gebied van gedrag en lichaamstaal middels een site en een FBgroep. Belangrijk onderdeel hiervan is verantwoord fokken helaas zijn er nog steeds mensen die powerbreeds fokken puur om te vechten!!
 • het promoten van goede hondenscholen, trainers en gedragsdeskundigen.
 • het opbouwen van een bestand van goede hondenscholen, trainers en gedragsdeskundigen.
 • uitdeelkaartjes waarmee we laten zien ons in te zetten voor een betere hondenwereld.
 •  deskundige advies laten verstrekken door professionals.

Manipulating a dog’s desire to please its owner to perpetuate a life of chronic and acute physical and psychological pain is the most horrific form of animal abuse.

Powerbreeds zijn geen vechthonden maar honden om voor te vechten!