Waarom deze naam?

omslagfoto_n

Het was de bedoeling dat de naam De Sociale”Vecht”hond zou worden maar de aanhalingstekens zijn bij de registratie helaas verloren gegaan.

Ik zag daar als oprichter en beheerder niet echt het probleem van in totdat een grote groep pitbull eigenaren op ”bescheide wijze” te kennen gaf wat moeite met de naam De Sociale Vechthond te hebben aangezien een vechthond volgens hun niet sociaal kan zijn. Uiteindelijk heb ik mede op verzoek van diverse leden daarom de groepsnaam veranderd in Sociale Honden.

Helaas was niet alleen de naam een probleem in de ogen van deze groep eigenaren die zich kenmerkt door met behulp van zeer krachtige en expliciete uitspraken hun standpunten duidelijk te maken. In dit  dat opvoeding en socialisatie geen invloed hebben op agressie naar soortgenoten omdat het een genetisch bepaalde raseigenschap zou zijn. Toen bleek dat ik en de gedragsdeskundigen die lid waren van DSV het daar niet mee eens waren bleken de tegenstanders uit liefde voor hun honden bereid te zijn zich volledig in te zetten om ons alsnog te overtuigen. Bijvoorbeeld de oprichting van 2 FBgroepen. Eén daarvan was De Asociale Vechthond(link) met op zijn”hoogtepunt” zo’n 900 leden waarin eigenaren vertelden wat er mis was met het gedachtegoed van DSV. Het doel was om met honderden mensen lid van DSV te worden om gezamelijk de boel te vergallen door te stellen dat mensen met een andere mening en kennis van pitbulls verwijderd werden als ze die deelden wat natuurlijk door de rest beaamd werd. Dit is natuurlijk nooit het geval geweest, mensen werden verwijderd omdat ze doelbewust de sfeer verziekten en vooral ook omdat ze deskundigen die advies gaven massaal onderuithaalde. Ook plaatsten ze van ondermijnende tot zware beledigingen, vals beschuldigen en zelfs  bedreigingen. Bedreigingen werden niet alleen via facebook  maar ook via mail, telefoon tot zelfs aan de deur gedaan en moest politie om hulp worden gevraagd. Dat dit ten koste ging van het informatieve karakter van DSV mag duidelijk wezen.

Deze naam is echter heel bewust gekozen omdat de twee kernwoorden sociale en vecht op vrijwel alle problemen, oorzaken en vooroordelen wat betreft Pitbull-achtige honden van toepassing zijn.

Honden leven bij ons in 2 verschillende werelden met 2 verschillende talen en 2 verschillende sociale gedragsvormen waardoor het vaak moeilijk is zichzelf op alle fronten sociaal goed te ontwikkelen en dus is daar een taak weggelegd voor zijn baas. Het selectief fokken op bepaalde eigenschappen om ze aan de wensen van de mens te laten voldoen maakt dat nog moeilijker. Dit maakt dat de naam ‘De Sociale Vechthond’ dus eigenlijk meer betrekking heeft op de eigenaar dan op de hond. De eigenaar heeft namelijk gekozen voor een hond met bepaalde eigenschappen en heeft de verantwoording om te zorgen dat hij aan de behoeftes van zijn hond voldoet.

Waarom sociaal?

Ik heb voor het gemak het woordenboek er even bij gepakt.

 • in groepsverband, met soortgenoten levend: mens zowel als hond zijn sociale wezens, zich sociaal gedragen, zich tot zijn soortgenoten opstellen zoals het betaamt.
 • maatschappelijk, de menselijke samenleving betreffend (sociale controle,  sociale geografie, sociale wetenschappen).
 • gericht op maatschappelijke verbetering.
 • begrip en gevoel hebbend voor de maatschappelijke noden. Maatschappelijk sociabel

Het mag duidelijk zijn dat een hond die zich misdraagt naar zijn omgeving toe niet sociaal is. Een agressieve hond waarvan de eigenaar zorgt dat die geen gevaar voor zijn omgeving is door hem te leren negeren, aan te lijnen, her op te voeden of indien nodig te korven is in mijn ogen op sociaal gebied goed bezig.

Maar waarom dan ”vecht”hond?

Vechthond is in mijn ogen om diverse redenen een verkeerde naam. In tegenstelling tot wat vaak beweert wordt  de pitbull niet al bijna 200 jaar gefokt als vechthond maar is de pitbull een verzamelnaam voor diverse rassen en mixen met bepaalde uiterlijke kenmerken. In Engeland zijn hondengevechten al sinds 1835 verboden, Amerika volgde iets later. Omstreeks 1850 waren ook daar hondengevechten in de meeste staten verboden, het duurde echter nog tot 1976 voordat er een algemeen verbod was voor heel Amerika. De American Pit Bull Terrier(APBT) wordt als ras pas sinds 1898 door de UKC als zijnde working dog geregistreerd. Vanaf 1910 ook door de ADBA  omdat ze bang waren dat de UFC de fysieke en mentale kwaliteiten van hun voorouders (pitdogs, half and half of bulldogs) verloren zouden laten gaan. Die kwaliteiten maken van de APBT een zeer veelzijdige en voor meerdere doeleinden inzetbare hond is. Ik ben van mening dat je een vechthond net als een waak-, jacht-, sport-, gezins- of politiehond moet zien. Je heb een bepaald doel voor ogen en je kies daarbij voor een bepaald soort of ras hond, van daaruit ga je middels selectie, opvoeding en training werken tot je je doel heb bereikt . Criminelen die zich met illegale hondengevechten bezig hielden, en helaas tot vandaag de dag nog steeds mee bezig houden, misbruikte vooral de  American Pitbull Terriër voor deze ondankbare taak.  Deze criminelen hebben er door op agressie te trainen en te selecteren voor gezorgd dat de APBT die ooit Amerika’s trots was nu voornamelijk negatief in het nieuws komt. Het is nu aan de echte liefhebbers de lastige taak om voor eerherstel te zorgen.

Helaas zijn het niet alleen de criminelen die voor een slechte naam van de pitbull hebben gezorgd.

Er is onderzoek  gedaan naar de invloed van de MainStreamMedia waardoor de slechte naam van de Pitbull is ontstaan.(klik op deze link voor deze invloed en de verbazingwekkende gevolgen daarvan!!)

De uiteenlopende en vaak haaks op elkaar staande informatie van de MSM samen met de sociale media leidde tot een enorme toename van  Pitbull eigenaren waardoor vele problemen ontstaan en toegenomen zijn en daarmee ook de slechte naam.  Problemen door onder andere broodfok en fok voor criminele doeleinden en de meest uiteenlopende eigenaren. Maar ook gedragsproblemen door de tegenstrijdige informatie zorgen voor veel fouten bij de opvoeding en/of socialisatie en die daardoor  voor de meeste eigenaren niet of nauwelijks zijn op te lossen. En als laatste de slechte naam zorgt ook voor veel problemen doordat welwillende eigenaren alles doen om te voorkomen dat hun hond in de problemen komt want door de slechte naam wordt de Pitbull eigenlijk altijd als de schuldige gezien, ongeacht wat het aandeel van de andere hond of eigenaar is in geval van een gevecht. Heeft de angst voor inbeslagname of zelfs euthanasie daardoor als gevolg dat de eigenaar vaak stress ervaart bij het zien van een ”hij doet niets hoor, hij wil alleen maar snuffelen of spelen hond. Maar zorgt die angst ook ervoor dat zij hun honden onthouden van contact met vreemde honden waardoor ze daar steeds slechter mee om kunnen gaan waardoor de vicieuze cirkel rond is.

Geschiedenis

Voor feiten en informatie betreffende pitbulls wordt er vaak verwezen naar de geschiedenisboeken . Helaas geven die een verkeerd beeld omdat die gebaseerd zijn op verhalen van dogmen die hun informatie aanpaste zodanig dat hun financiële belangen van hun criminele activiteiten niet in het geding kwamen. Helaas hebben we voor deze informatie de geschiedenisboeken niet nodig want ondanks dat deze gevechten sinds 1835 in steeds meer landen/staten wettelijk zijn verboden zijn wordt er nog steeds volop gefokt voor de vele illegale hondengevechten en zijn er zelfs nog een paar landen waar dit niet verboden is.

Desinformatie over pitbulls

 1. Dat de APBT als ras al meer dan 200 jaar gefokt wordt om te vechten ~ UFC is de APBT sinds 1898 en ADBA pas sinds 1912 gaan registreren als workingdog waarbij er niet op uiterlijke kenmerken maar puur op performance werd geselecteerd. Door dubbel registraties en  Whopperdogs toe te laten en als adba APBT te registreren raakte hun studbook ernstig vervuild zo erg dat in maart 2015 de adba dit wel moest toegeven nadat DKK’s ‘Hulk’ als  grootste adba APBT ter wereld naamsbekendheid kreeg. Om dit probleem te corrigeren heeft de ADBA tal van maatregelen. klik voor meer info op deze link Helaas zijn deze correcties op vrijwillige basis dus of een ADBA registratie vanaf toen garandeert of het een echte game bred APBT is blijft de vraag. Vooral aangezien DNA registratie (Link) niet verplicht is en de rasstandaard dus feitelijk alleen op uiterlijke kenmerken gebaseerd is in plaats van op performance.
 2. Dat er maar ongeveer 400 echte adba APBT’s zijn en alleen bij verantwoorde eigenaren . ~ De vele op marktplaats aangeboden adba gecertificeerde nesten en dekreuen tonen aan dat wat betreft het aantal en verantwoord houderschap dat niet klopt.
 3. Dat de honden die in de krant komen geen echte APBT’s maar mixen daar verantwoordelijk voor zijn. Hiermee wordt punt 2  meteen ontkracht wat betreft verantwoord houderschap.
 4. Dat APBT game zijn en nooit opgeven zolang ze nog leven.~ Pas nadat een pitbull zich doodgevochten heeft weet je of deze game is of een cur(een voortijdige opgever)wat de meeste zijn.
 5. Dat pitbulls vechten leuk vinden en daarom kwispelen met hun staart. ~ een korte en snelle kwispel met een gespannen taart is een teken van opwinding.Een brede ontspannen kwispel van plezier.
 6. Dat vechten oftewel hond-hond agressie/hond intolerantie een raseigenschap is omdat het vechthonden zijn die daar nu eenmaal speciaal voor gefokt worden.~Het is geen raseigenschap maar ligt aan de opvoeding zijn de 2 meest uiteenlopende meningen op dit punt. DSV deelt die laatste mening ten dele.

Is hond-hond agressie of  hond intolerantie nu wel of geen raseigenschap?

Ik vind om tal van redenen en gevolgen van niet:

 • Intraspecifieke agressie betekend dat honden niet samen met andere honden kunnen en is 1 van de verschillende soorten agressie . Hond-hond agressie en hond intolerantie zijn speciaal bedacht voor Pitbullachtige honden en het doel daarvan is mij onduidelijk en ongewenst i.m.o. worden vooroordelen en discriminatie hierdoor in de hand gewerkt.
 • Gedragingen als vechten, jagen zijn geen raseigenschappen maar eigenschappen die alle rassen en mixen in meer of mindere mate bezitten. Voor bepaalde doeleinden wordt er behalve gericht training en aangepaste opvoeding ook natuurlijk op specifieke eigenschappen geselecteerd Hierdoor zijn politiehonden meestal herdershonden, blinde geleide honden vaak golden retrievers en om ratten te vangen JackRussels gebruikt. Als je een hond wil om te laten vechten heb je een hond nodig die intelligent is, voor zijn baas wil werken, een hoge drive heeft, snel en sterk is, zelfverzekerd en vasthoudend is. Wil je dat het spectaculairder wordt of vanwege de illegaliteit ivm dierenmishandeling achter gesloten deuren moet wordt gehouden selecteer je op kleiner formaat, meer snelheid en wendbaarheid wat wel als nadeel heeft dat je op kracht moet inleveren. Maar al deze eigenschappen plus gerichte training maken dat de apbt ook zeer geschikt is om als jacht, werk, politie, of allround sporthond ingezet te worden.
 • Waar bij alle dieren ongeacht welk soort agressie naar soortgenoten de wetenschappelijke benaming intraspecifieke agressie is en bij honden en diverse andere dieren als probleemgedrag wordt gezien waarvoor en naar de onderliggende oorzaak/emotie wordt gezocht zoals bijvoorbeeld angst, pijn, slechte socialisatie, jaloezie of hormonen om eraan te werken gelden voor Pitbulls andere regels.  Geen intraspecifieke agressie maar hondintolerantie, geen agressie naar soortgenoten maar hond-hond agressie en opeens is deze vorm van agressie geen probleemgedrag met maar normaal, een genetisch bepaalde raseigenschap. Ik kan hier geen aannemelijke wetenschappelijke onderbouwing bij verzinnen en vermoed dat dit gebaseerd is op de geschiedenisboeken waarin eenzijdige verhalen van criminelen staan die recht praten wat krom is om op die manier de hoge winsten uit illegale hondengevechten veilig te stellen.
 • Er zijn bij, ik noem het maar, normale honden behalve intraspecifieke agressie  nog 12 soorten agressie die naar soortgenoten gericht kunnen zijn: dominante agressie, lijnagressie, angstagressie, maternale agressie, spelagressie, pijnagressie, territoriale agressie, protectieve agressie, voedselagressie, possessieve agressie, prooiagressie, idiopathische agressie. Bij Pitbulls gelden wederom speciale regels voor. Door hond intolerantie als genetisch bepaalde raseigenschap te zien ipv intraspecifieke agressie vervallen daarmee vrijwel alle overige soorten agressie. Ook hier is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor.
 • Zodra agressie niet als probleemgedrag maar als raseigenschap wordt gezien vervalt daarmee niet alleen de reden omdat probleem op te lossen maar ook de noodzaak om goed te socialiseren.
 • Dan heb je ook nog de vele met succes gerehabiliteerde pitbulls die uit het illegale circuit zijn gered. Waarvan de meest succesvolle de Vicks dogs zijn waarbij 51 pitbulls zijn gered uit het illegale circuit waarvan er 47  zijn herplaatst na geslaagd te zijn voor een sociaal gedrag test nog zwaarder dan de MAGtest. Iedere hondenliefhebber die niet bekend is met het verhaal van deze 51 pitbulls en hun verbazingwekkende verhalen kan ik dit leerzame artikel van harte aanraden: Vicktory Dogs(klik voor dit bijzondere verhaal.)
 • Als agressie een raseigenschap is omdat ze nu eenmaal gefokt zijn om andere honden zo zwaar mogelijk of dodelijk te verwonden is het niet vreemd dat veel hondenliefhebbers vinden dat ze verboden moeten worden. Zelfs ik deel dan die mening of bezit moet gelijk gesteld worden aan wapenbezit met de bijbehorende regels.

Wat zijn de doelstellingen van DSV?

 • het stoppen van discriminatie van honden op basis van hun uiterlijk.
 • het stoppen van misbruik van honden en foute fokkers.
 • oorzaken van agressieproblemen achterhalen.
 • dat eigenaren op een verantwoorde manier met hun hond omgaan.
 • dat er eerlijke en objectieve informatie wordt gedeeld.
 • dat alle deskundigen in het belang van honden gaan werken.
 • dat alle honden goed gesocialiseerd en opgevoed worden.
 • dat iedere eigenaar voldoende kennis van taal en gedrag van honden krijgt.
 • dat eigenaren respect hebben en rekening houden met andere honden en hun baasjes, ongeacht welk ras of kruising het is.
 • dat eigenaren gedragsproblemen van hun hond proberen op te lossen en zo nodig professionele hulp inschakelen .
 • dat eigenaren en fokkers agressie als probleemgedrag gaan zien en/of ervoor zorgen dat hun hond geen gevaar voor de omgeving is.

Op welke manier probeert DSV zijn doelstellingen te behalen?

 • het geven van het goede voorbeeld!
 • het delen en verzamelen van objectieve informatie op gebied van gedrag en lichaamstaal middels een site en een FBgroep. Belangrijk onderdeel hiervan is verantwoord fokken helaas zijn er nog steeds mensen die powerbreeds fokken puur om te vechten!!
 • het promoten van goede hondenscholen, trainers en gedragsdeskundigen.
 • het opbouwen van een bestand van goede hondenscholen, trainers en gedragsdeskundigen
 •  deskundige advies laten verstrekken door professionals.

Kan er geen andere naam worden gekozen voor deze groep?

Helaas kan een naam  van een groep niet meer veranderd worden als er meer dan 250 leden lid zijn.

Facebook heeft een aanpassing gedaan qua regelgeving, het is nu mogelijk om een groepsnaam te wijzigen. De nieuwe naam van de groep is veranderd in ‘Sociale Honden’.

Manipulating a dog’s desire to please its owner to perpetuate a life of chronic and acute physical and psychological pain is the most horrific form of animal abuse.

Powerbreeds zijn geen vechthonden maar honden om voor te vechten!