Waarom deze naam?

omslagfoto_nDeze naam is gekozen omdat daarmee in slechts twee woorden vrijwel alle problemen en oorzaken worden weergegeven.

 

Honden leven bij ons in 2 verschillende werelden met 2 verschillende talen en 2 verschillende sociale gedragsvormen waardoor het vaak moeilijk is zichzelf op alle fronten sociaal goed te ontwikkelen en dus is daar een taak weggelegd voor zijn baas. Het selectief fokken op bepaalde eigenschappen om ze aan de wensen van de mens te laten voldoen maakt dat nog moeilijker. Dit maakt dat de naam ‘De Sociale Vechthond’ dus eigenlijk meer betrekking heeft op de eigenaar zelf dan op de hond. De eigenaar heeft namelijk gekozen voor een hond met bepaalde eigenschappen en heeft de verantwoording om te zorgen dat hij aan de behoeftes van zijn hond voldoet.

Waarom sociaal?

Ik heb voor het gemak het woordenboek er even bij gepakt.

 • in groepsverband, met soortgenoten levend: mens zowel als hond zijn sociale wezens, zich sociaal gedragen, zich tot zijn soortgenoten opstellen zoals het betaamt.
 • maatschappelijk, de menselijke samenleving betreffend (sociale controle,  sociale geografie, sociale wetenschappen).
 • gericht op maatschappelijke verbetering.
 • begrip en gevoel hebbend voor de maatschappelijke noden. Maatschappelijk sociabel

Het mag duidelijk zijn dat een hond die zich misdraagt naar zijn omgeving toe niet sociaal is. Een agressieve hond waarvan de eigenaar zorgt dat die geen gevaar voor zijn omgeving is door hem te leren negeren, aan te lijnen, her op te voeden of indien nodig te korven is in mijn ogen op sociaal gebied goed bezig.

Maar waarom dan ”vecht”hond?

Vechthond is in mijn ogen om diverse redenen een verkeerde naam. In tegenstelling tot wat vaak beweert wordt  de pitbull niet al bijna 200 jaar gefokt als vechthond maar is de pitbull een verzamelnaam voor diverse rassen en mixen met bepaalde uiterlijke kenmerken. In Engeland zijn hondengevechten al sinds 1835 verboden, Amerika volgde iets later. Halverwege de 19de eeuw waren ook daar hondengevechten in de meeste staten verboden, het duurde echter nog tot 1976 voordat er een algemeen verbod was voor heel Amerika.De American Pit Bull Terriers wordt als ras pas sinds 1898 door de UKC als zijnde workingdog geregistreerd. Vanaf 1910 ook door de ADBA  omdat ze bang waren dat de UFC de fysieke en mentale kwaliteiten van hun voorouders (pitdogs, half and half of bulldogs) verloren zouden laten gaan. Die kwaliteiten maken van de APBT een zeer veelzijdige en voor meerdere doeleinden inzetbare hond is. Ik ben van mening dat je een vechthond net als een waak-, jacht-, sport-, gezins- of politiehond moet zien. Je heb een bepaald doel voor ogen en je kies daarbij voor een bepaald soort of ras hond, van daaruit ga je middels selectie, opvoeding en training werken tot je je doel heb bereikt . Criminelen die zich met illegale hondengevechten bezig hielden, en helaas tot vandaag de dag nog steeds mee bezig houden, misbruikte vooral de  American Pitbull Terriër voor deze ondankbare taak.  Deze criminelen hebben ervoor gezorgd  door deze honden voor criminele activiteiten te misbruiken dat de APBT wat ooit Amerika’s trots was  ze nu over het algemeen alleen nog maar negatief in het nieuws komen. Het is nu aan de echte liefhebbers de lastige taak om voor eer herstel te zorgen.

Helaas waren/zijn het niet alleen de criminelen die voor een slechte naam zorgen.

Er is onderzoek  gedaan naar de invloed van de media. Die invloed is door de hedendaagse sociale media nog veel groter  geworden. Hierdoor hebben we te maken gekregen met foute en onwetende baasjes, niet of verkeerd gesocialiseerde honden, fokproblemen en verkeerd of niet opgevoede honden die voor problemen zorgen.

Geschiedenis

Voor feiten en informatie betreffende pitbulls wordt er  verwezen naar de geschiedenisboeken . Helaas geven die een verkeerd beeld omdat die gebaseerd zijn op verhalen van dogmen die hun criminele activiteiten verheerlijkten. De geschiedenisboeken vertellen helaas ook niet de geschiedenis van de pitbull want tot vandaag de dag wordt er nog steeds volop gefokt voor de vele illegale hondengevechten. Ondanks dat er vele generaties speciaal voor dat doel gefokt wordt is het een illusie om te denken dat die honden alleen voor hondengevechten worden gebruikt. Alleen de beste vechters worden gebruikt voor de wedstrijden, honden die niet willen vechten (muds) of niet goed genoeg (curs) zijn  worden ingezet als baitdog, gedood(gecult) of worden verkocht als sport of gezinshond.

Wat zijn de doelstellingen van DSV?

 • het stoppen van discriminatie van honden op basis van hun uiterlijk.
 • het stoppen van misbruik van honden en foute fokkers.
 • oorzaken van agressieproblemen achterhalen.
 • dat eigenaren op een verantwoorde manier met hun hond omgaan.
 • dat er eerlijke en objectieve informatie wordt gedeeld.
 • dat alle deskundigen in het belang van honden gaan werken.
 • dat alle honden goed gesocialiseerd en opgevoed worden.
 • dat iedere eigenaar voldoende kennis van taal en gedrag van honden krijgt.
 • dat eigenaren respect hebben en rekening houden met andere honden en hun baasjes, ongeacht welk ras of kruising het is.
 • dat eigenaren gedragsproblemen van hun hond proberen op te lossen en zo nodig professionele hulp inschakelen .
 • dat eigenaren en fokkers agressie als probleemgedrag gaan zien en/of ervoor zorgen dat hun hond geen gevaar voor de omgeving is.

Op welke manier probeert DSV zijn doelstellingen te behalen?

 • het geven van het goede voorbeeld!
 • het delen en verzamelen van objectieve informatie op gebied van gedrag en lichaamstaal middels een site en een FBgroep. Belangrijk onderdeel hiervan is verantwoord fokken helaas zijn er nog steeds mensen die powerbreeds fokken puur om te vechten!!
 • het promoten van goede hondenscholen, trainers en gedragsdeskundigen.
 • het opbouwen van een bestand van goede hondenscholen, trainers en gedragsdeskundigen
 •  deskundige advies laten verstrekken door professionals.

Kan er geen andere naam worden gekozen voor deze groep?

Helaas kan een naam  van een groep niet meer veranderd worden als er meer dan 250 leden lid zijn.

Facebook heeft een aanpassing gedaan qua regelgeving, het is nu mogelijk om een groepsnaam te wijzigen. De nieuwe naam van de groep is veranderd in ‘Sociale Honden’.

Manipulating a dog’s desire to please its owner to perpetuate a life of chronic and acute physical and psychological pain is the most horrific form of animal abuse.

Powerbreeds zijn geen vechthonden maar honden om voor te vechten!