Reglement & doelstellingen

dsv_Parabola_Dia_Logo

Reglement & doelstellingen van Facebook groep

Sociale HondenDeze groep heeft als voornaamste doelstellingen de slechte naam van powerdogs en hun baasjes te verbeteren en ongelukken voorkomen en hoe we dat kunnen bereiken. Een betere naam krijgen wij niet vanzelf maar moeten wij verdienen. Het is daarom belangrijk dat wij ons daar actief voor inzetten!  

Hoe kunnen wij ons individueel inzetten voor een betere naam?

 • door voldoende kennis  wat betreft ras, hondentaal en gedrag.
 • door uw hond goed op te voeden en te socialiseren.
 • door een goed voorbeeld te zijn als verantwoord hondenbezitter.
 • door een goed voorbeeld te zijn als sociaal hondenbezitter.
 • door begrip te tonen en rekening te houden met andere honden en hun baasjes.
 • door op een nette manier andere baasjes te wijzen op hun verantwoording als baasje.
 • door  overlast of schade te voorkomen.
 • door actief mee te doen aan initiatieven ten bate van een betere naam.
 • door geen kritiek of verontwaardiging te uiten zonder dit duidelijk te onderbouwen.

                                       

Om deze doelstelling proberen te  behalen hebben wij onze initiatieven beschreven .

Initiatieven

 • landelijk overzicht van scholen, trainers en gedragstherapeuten (zie site).
 • bezoeken van bovengenoemde.
 • uitdeelkaartjes deze kunt u zelf uitprinten.
 • de site desocialevechthond.nl om kennis te delen.
 • Facebookgroep om problemen en oplossingen onder de aandacht te brengen.
 • sociale wandeling onder begeleiding van een trainer.
 • inzamelactie voor slachtoffers van asociale eigenaren
 • steun betuigen aan slachtoffers van onverantwoorde bazen.
 • kranten aanschrijven bij foutieve berichtgeving.
 • petitie voor landelijke voorlichting voor verantwoord bezit.
 • het tegengaan van internetterreur.

DSV-regels

 • gedragsdeskundigen en trainers worden met respect behandeld.
 • het is niet toegestaan gedragsdeskundigen hun kennis te ondermijnen zonder dit te onderbouwen..
 • het is niet toegestaan om mensen te beledigen of in diskrediet te brengen.
 • iedereen wordt geacht mee te werken aan een positieve sfeer.
 • topics zijn bedoeld om informatie te verzamelen, te delen en om van elkaar te leren dus niet om ongefundeerd en zonder respect kritiek te leveren of een mening op te dringen.
 • een verzoek of dienstbericht van een beheerder negeren kan leiden tot verwijdering, evenals het blokkeren van een beheerder.
 • het is niet toegestaan om berichten of reacties te plaatsen die aanstootgevend, discriminerend, respectloos of provocerend zijn.
 • berichten en reacties met reclame- of promotie doeleinden mogen alleen na toestemming van het beheer worden geplaatst.

Mocht er iemand onverhoopt toch van deze regels zijn afgeweken verwijs dan naar het reglement.(link) Mocht dit niet afdoende zijn rapporteer dan het bericht om het beheer te waarschuwen. Het niet navolgen van het reglement kan tot verwijdering of zelfs blokkering leiden.

Puppy’s en Herplaatsers.

Om voor puppy’s en herplaatsers zo verantwoord mogelijk een gouden mand te vinden mogen deze alleen worden aangeboden na goedkeuring van het beheer. De door ons gewenste informatie en voorwaarden voor toestemming staan op site pagina puppy’s en herplaatsers (link).

Rashonden en kruisingen

 • alle rassen en kruisingen zijn bij ons van harte welkom.
 • alleen raszuivere honden mogen als zodanig genoemd worden.

Beeldmateriaal met de volgende inhoud is niet toegestaan: 

 • springpole waarbij de hond niet loslaat.
 • tug of war met vastgebonden honden en niet op commando lossen.
 • weightpulling is door de wet verboden is in Nederland.
 • zware kettingen als halsband dit kan met hondengevechten worden geassocieerd.
 • foto’s met een agressieve uitstraling in verband met negatieve beeldvorming.
 • dierenmishandeling uit het buitenland omdat wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, eventuele uitzonderingen alleen in overleg met het beheer.
 • provocerend of aanstootgevend beeldmateriaal.