Waarom moet Martin R. gestopt worden.

Mij wordt soms verweten dat ik mij verlaag tot het zelfde niveau als Martin R. (Hondenwijzer). Dat is bijzonder jammer om te horen want daaruit blijkt dat veel mensen nog niet inzien hoeveel schade mensen zoals Martin R. via de anonimiteit van het internet veroorzaken. In tegenstelling tot Martin R.onderbouw ik alles met zijn eigen uitspraken, kopieën van het internet en getuigen die hun eigen verhaal openbaar durven te vertellen. Persoonlijke ervaringen van slachtoffers die hun verhaal niet openbaar durven te vertellen maar ik wel heb geverifieerd gebruik ik niet voor de onderwerpen in mijn offensief tegen internetterreur. Deze informatie wordt alleen beschikbaar gesteld zodra er een onderzoek wordt gestart of een aanklacht tegen Martin R wordt ingediend.

Mijn drive om dit te doen is omdat ik zelf slachtoffer ben van internetterreur en ik weet dat je je daar bijna onmogelijk tegen kan verdedigen.  Ik weet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn die internetterroristen veroorzaken. Door mensen zoals Martin R. worden er slachtoffers gemaakt onder mensen die zich inzetten voor honden of dieren in het algemeen. Vele trainers, gedragsdeskundigen, verzorgers, vrijwilligers, asielpersoneel, fokkers en liefhebbers worden genadeloos onderuit gehaald en vals beschuldigd van dierenmishandeling. Op geslepen wijze wordt er zo twijfel en haat gezaaid waardoor slachtoffers regelmatig ernstig bedreigt worden. Mensen raken daardoor in verwarring , diverse hondenliefhebbers krijgen daardoor niet de hulp die ze keihard nodig hebben. Vele honden komen daardoor ernstig in problemen tot groot verdriet van de mensen die van ze houden, ze worden naar asiels gebracht, herplaatst of ingeslapen vaak door ernstige of zelfs fatale ongelukken door gevechten ontstaan door hun angst, verleden en omdat ze niet begrepen worden.

Net als vele liefhebbers en deskundigen probeer ik mij al jarenlang op verschillende manieren in te zetten voor een betere hondenwereld(link) hierbij worden wij meer tegen gewerkt dan geholpen. Wil je honden echt helpen zal je moeten openstaan voor andere meningen en werkwijze. Zie je iets wat je tegen staat ga niet via het internet deze mensen aanvallen maar praat het uit met diegene. Vraag waarom diegene dat doet, leg uit waarom jij vind dat het beter kan. Misschien heb jij het verkeerd gezien of is de ander niet bewust van zijn fout en wil hij graag leren. Laat wetenschap een verrijking zijn om andere te helpen. Laat wetenschap geen belemmering worden waardoor je niet meer open staat voor andermans kennis en ervaring. Ondanks de hondenscholen. trainers, gedragsdeskundige, wetenschap en kennis van de laatste decennia hebben we niet minder maar meer problemen in de hondenwereld.


groepsomschrijving 100% 2016-05-23 12.42.02

Martin R. zegt dat Cesar Milan en vele gebalanceerde trainers en ervaringsdeskundigen het ergste zijn wat honden kan overkomen. Ik durf te beweren dat Martin R. veel meer schade veroorzaakt, niet alleen voor honden maar ook voor de vele menselijke slachtoffers die in het hoofdartikel worden beschreven. Naar mijn mening is hij zelfs hij mede verantwoordelijk aan de nieuwe wetswijziging waarin strenge regels voor sterke rassen zullen komen zoals een muilkorf en aanlijnplicht of wellicht zelfs een verbod voor bepaalde hondenrassen, kruisingen en honden met bepaalde uiterlijke kenmerken.

Voor diegene die dit lezen probeer objectief en kritisch te zijn, probeer je de situatie voor te stellen, controleer uitspraken, zogenaamde feiten en bewijs als: ik heb vernomen, iemand schreef mij, ik heb bewijs, blijkbaar neemt enzovoorts. U zult zien dat Martin R. eigenlijk niets onderbouwd of ”bewijs” volledig uit zijn verband trekt. Zijn ”bewijs” verzameld hij middels suggestieve beschuldigingen en allerlei zogenaamde bewijzen waarmee hij veel mensen misleidt door hun een vals gevoel van vertrouwen te geven. Dit ”vertrouwen” heeft hij opgebouwd door al meer dan 14jaar(!) een groep trouwe aanhangers te selecteren die volledig achter hem staan en hem blind geloven. In zijn groep zal je geen enkel woord lezen wat zijn mening kan ondermijnen door deze strenge selectie en het manipuleren van de informatie op zijn pagina en in zijn groep

Een verhaal heeft twee kanten, hoor deze persoonlijk aan! Geloof niet alles wat er op het internet geschreven wordt. gebruik je gezonde verstand. Voorkom dat jouw conclusie door valse informatie ”bewijs” wordt en jij onbedoeld een sneeuwbaleffect veroorzaak en daarmee zijn internet terreuracties steun door valse beschuldigingen te verspreiden met alle gevolgen van dien.

Als laatste: Ik heb op verschillende keren geprobeerd om met Martin R. in gesprek te komen heeft hij niet geaccepteerd. Dit heeft ertoe geleid dat hij mij zwart maakt via het internet door te stellen dat ik volgens haatmails stuur, hem bedreig,een laster en smaadcampagne ben begonnen, mijn hond mishandel, een criminele psychopaat zou zijn en diverse andere beledigingen. Om te voorkomen dat ik onbedoeld verkeerde informatie deel krijgt hij alle gelegenheid om via mijn FBgroep, persoonlijke FBaccount of mijn site  zichzelf te verdedigen tegen mijn aantijgingen of mij te wijzen op eventuele leugens. Dat hij hier geen gebruik van maakt ondanks dat ik dit al vele malen heb aangeboden zegt voldoende voor mij.

Dit artikel mag gedeeld worden.