update 7 mei Hondenwijzer sluit pact met de duivel

6 meiDe ware aard van Martin R. komt, hopelijk voor steeds mensen, steedspact duidelijker boven water. Sinds mijn artikel die de verwerpelijke werkwijze van Martin R. aan het daglicht brengt probeert hij mij op wat voor manier dan ook in diskrediet te brengen. Blijkbaar is dat lastiger dan hij dacht want ondanks ik wel gewoon met adres, telefoonnummer, site, mijn bedrijf enzovoorts openlijk op het internet te vinden ben lukt het hem (nog) niet om te bereiken wat hij wil, namelijk ook mij de mond te snoeren en mijn bedrijf kapot te maken.


Voor  zijn laatste artikel 6 mei heeft Martin R  vriendschap gesloten met een aantal mensen om hem te steunen.

Deze mensen hebben een andere mening dan ik wat betreft powerbreeds.

  • Naar mijn mening is hond-hond agressie geen raseigenschap maar probleemgedrag dat in de meeste gevallen voorkomen of opgelost kan worden door het inschakelen van hulp en horen eigenaren zich in te zetten voor de naam die deze honden verdienen. Daar valt ook sociaal gedrag van de eigenaar onder t.o.v. zijn omgeving. Ik zal mij ook altijd inzetten voor deskundigen op honden gebied. Hoe ik denk over allerlei zaken staat voor iedereen openbaar beschreven op mijn site ”DeSocialeVechthond.nl
  • Dan is er ook een groep mensen die op het sociale vlak wat minder begaafd is. Zij noemen hun honden vechthonden en agressie is voor hun geen probleem gedrag maar een raseigenschap.   Ook is het voor hun geen enkel probleem om mensen uit te schelden, te bedreigen of vals te beschuldigen. Deze mensen heb ik een ver verleden een keer  genoemd en dat heb ik geweten. Ook wordt ik door beschuldigd mensen met een andere mening om die mening te verwijderen uit mijn Facebook groep Sociale Honden die vroeger De Sociale Vechthond heette ook zou ik verantwoordelijk zijn voor het vreselijke ongeluk in Katwijk waarbij een labrador door 6 honden levend verscheurt werd.

Ik zal laten zien dat deze beschuldigingen vals zijn. Ik weet dat de kans zeer groot is dat ik daarmee zelf in de problemen kom. Ik stel dan ook bij deze Martin R. medeverantwoordelijk mocht ik door dit artikel in de problemen komen. Om diezelfde reden heb ik ook mensen gevraagd mijn initiatief bij de politie en de media onder de aandacht te brengen. Link naar artikel


Mij wordt verweten mij schuldig te maken aan de zelfde praktijken als Martin R. Naar mijn mening is dit niet terecht. Naar mijn weten verspreid ik geen leugens als Martin R. zich wil verdedigen in mijn groep of op mijn persoonlijke pagina krijgt hij, zoals ik al eerder heb vermeld, de kans om dat te doen. Als ik merk dat ik onbewust een leugen heb gemeld zal ik deze op gepaste wijze verwijderen. Ook zal ik mijn artikelen betreffende Martin R. offline zetten zodra Martin R. zijn kwalijke activiteiten stopt en hersteld heeft. Dit is in mijn ogen in schril contrast ten opzichte van de hetze die Martin R. voert om mensen kapot te maken.

hoofdpagina: Social Media (link)

Op deze pagina vind u diverse informatie over zijn illegale internetpraktijken, andere slachtoffers of gedupeerde en wordt uitgebreid aandacht aan zijn verwerpelijke werkwijze besteed. de informatie wordt onderbouwd met gegevens die rechtstreeks van de site hondenwijzer hondensite, het internet of benadeelden komt die hun verhaal durven te delen. Helaas durft niet iedereen dit omdat wettelijke waaronder de privacyregels mensen als Martin R. beter beschermen dan hun slachtoffers

Als laatste wil ik mededelen dat ik het betreur dat ondanks mijn verzoek aan dhr. Martin Gaus, waar ik veel respect voor heb vanwege zijn grote inzet voor powerbreeds, geen afstand neemt van de internetterreur die Martin R al jarenlang voert tegen mensen die zich inzetten voor dieren op een andere manier dan hij wil.