Social Media

10408668_412473988912398_4839217164609019456_n

update 20 mei 2018: internetterrorist ontmaskerd!

update 23 mei 2017: waarom moet Martin R. gestopt worden.

update 7 mei: hondenwijzer sluit pact met de duivel.

update 6 mei Martin R mag zich verdedigen tegen beschuldigingen

update 16 februari 2017 Martin R gedragstherapeut of charlatan?

Het gevaar van de media is bij iedereen wel bekend maar ook de social media blijkt een zeer krachtig en effectief middel om ernstige schade aan mens en dier toe te brengen.

Internetterrorisme

Is Martin R. beheerder van FB pagina Honden Kennis Wijzer  FB groep Honden Kennis Centrum  en de gelijknamige commerciële site ( beter bekend onder de oude naam hondensite hondenwijzer!) een internet terrorist? Oordeelt u zelf.

Voor diegene die dit lezen probeer objectief en kritisch te zijn, probeer je de situatie voor te stellen, controleer zogenaamd bewijs , zogenaamde feiten en laat je niet misleiden door uitspraken als: ik heb vernomen, iemand schreef mij, ik heb bewijs, blijkbaar vind , iemand vertelde mij,  enzovoorts. U zult zien dat Martin R. eigenlijk niets onderbouwt en ”bewijs” vervalst of volledig uit zijn verband trekt. Zijn ”bewijs” verzameld hij middels suggestieve beschuldigingen en allerlei zogenaamde bewijzen omdat hij mensen misleidt door hun een vals gevoel van vertrouwen te geven. Dit ”vertrouwen” heeft hij opgebouwd door al meer dan 14jaar(!) een groep trouwe aanhangers te selecteren die volledig achter hem staan en hem blind geloven. In zijn groep zal je geen enkele kritische vraag of opmerking lezen wat zijn bewering kan ondermijnen door deze strenge selectie en keer op keer de leugen te vertellen dat het hem niet uitmaakt hoe vaak hij bedreigt wordt en dat hij uit dierenliefde nooit zal stoppen met zich inzetten voor dieren. Ik zal zeker niet beweren dat hij niets voor dieren doet maar ben ervan vrij zeker van dat zijn internet terreur ontzettend veel schade voor hulpbehoevende honden heeft veroorzaakt en er ontzettend veel honden door zijn terreuracties zijn overleden.

En als laatste: Een verhaal heeft twee kanten, hoor deze persoonlijk aan en voorkom daarmee dat jouw conclusie of aanname als ”bewijs” wordt gebruikt.

Al geruime tijd valt het mij op hoe de social media gebruikt wordt om een persoonlijke mening of bepaald inzicht bij andere mensen op te dringen. Eén persoon viel daarbij wel heel erg op.

‘Hondenwijzer Hondensite’ van (beheerder) Martin R. (inmiddels honden kennis centrum)

AKA de anti Cesar Milan groep.12969223_10201462054270693_532557579_n

Het doel van dit artikel is om dhr. Reuvekamp te laten stoppen met zijn terreuracties tegen mensen met een andere mening. Onder het motto dat hij dit doet in het belang van dieren om misstanden aan het licht te brengen schuwt hij geen enkel middel om zijn gelijk te halen en deze middelen gaan ver, heel ver. Steeds duidelijker wordt dat hij niet handelt uit dierenliefde en zijn er steeds meer aanwijzingen dat het hier om een ernstige persoonlijkheidsstoornis (narcisme? link) gaat.

Of Reuvekamp voldoet aan de kenmerken van narcisme? klik hier.

Voor alle duidelijkheid wij staan natuurlijk volledig achter het aan het licht brengen van dierenmishandeling, maar dan wel op een eerlijke manier. Het is dan ook absoluut geen haatcampagne en wij zijn tegen elke vorm van fysieke bedreigingen of het in gevaar brengen van de heer Reuvekamp. Maar het kan niet zo zijn dat dhr Reuvekamp dierenvriend, rechter, beul, wetshandhaver en psycholoog tegelijk is om zijn handelen te rechtvaardigen.

Dit artikel zal de aankomende tijd regelmatig worden ge-updated.

De Werkwijze van Martin R.

In mijn zoektocht naar informatie betreffende hondenrassen en opvoeding kwam ik terecht op FBpagina Hondensite Hondenwijzer  en de bijbehorende site hondenwijzer.com die in eerste instantie  goed uitzagen. Talloze verschillende onderwerpen die volgens de beheerder door de nieuwste en beste wetenschappelijke onderzoeken werden onderbouwt. Klinkt goed niet waar? Al snel viel het mij op dat de artikelen op deze site zeer eenzijdig waren en je als lid de mening van de beheerder diende te respecteren. Keurig nette reacties of kritische vragen niet werden geaccepteerd. De beheerder reageerde in deze gevallenregelmatig opvallend agressief door de andere inzichten als fout, achterhaald of gewelddadig te bestempelen om op een later tijdstip deze reacties te verwijderen en  diegene die de reactie plaatste te blokkeren voor verdere reacties. Dit om te voorkomen dat er gevraagd zou worden waarom hun reactie was verwijderd.

Omdat de beheerder steeds vaker in de problemen kwam werd het beleid aangepast onder het moto het is MIJN  facebookpagina dus IK bepaal wat ik plaats en wat jullie wel of niet mogen plaatsen.ik bepaal 2015-09-06 17.37.35

geen discussie

 

 

 

 

 

Dat de beheerder dit doet werd al snel duidelijk. Mensen met een andere mening of kritische vragen worden om het minste geringste, zonder enige waarschuwing, verwijderd of monddood gemaakt door reageren voor hun te blokkeren. Reacties en mensen die iets plaatsen worden massaal verwijderd. Beheerder verdedigde dit door deze mensen als dierenbeul, crimineel of domme mensen af te schilderen, hij manipuleert dus de informatie op zijn site door deze eenzijdig te maken en geen enkele tegenspraak te dulden.

Om nog overtuigender en geloofwaardiger over te komen neemt hij continu de slachtofferrol in en klaagt over de vele bedreigingen en haatmails aan zijn adres. Hij misbruikt hiervoor heel slinks de liefde voor dieren van mensen door mensen wijs te maken hoever zijn liefde voor dieren gaat. Dat deze bedreigingen en haatmails in praktijk allemaal wel meevallen heb ik zelf ondervonden ook ik ben volgens hem één van die personen die zich daar mee bezighoudt. (link)

Hoe wordt er een vals beeld gevormd:

 • het plaatsen van valse en eenzijdige informatie.
 • het onthouden van informatie wat in voordeel van slachtoffers is
 • gebruik maken van minstens één valse account (vier andere zijn helaas nog niet te bewijzen)
 • 12969223_10201462054270693_532557579_n
 • beeldmateriaal voorzien van verkeerde informatie.
 • het vormen van een negatief beeld waarmee je mensen beïnvloed.
 • het zoeken naar mensen die er belang bij hebben om slechte informatie te delen. Dat zij op hondengebied compleet andere  gedachten hebben maakt opeens niet meer uit.
 • het stelselmatig vragen om onrechtmatig verkregen, eenzijdige, negatieve of ronduit gelogen informatie te delen.
 • opruien in diverse groepen en forums.
 • mensen uitspelen tegen elkaar.
 • het misbruiken van wetenschappelijke onderzoeken.
 • ook zijn er diverse signalen dat personen die tegen hem in verweer komen gehackt worden.
 • kortom het in zijn totaliteit ernstig misbruik maken van zijn Facebook pagina inclusief zijn leden  en tot voor kort zijn website.

Door al 12 jaar lang te bepalen wie en wat er op zijn site geschreven mag worden heeft hij een selecte groep trouwe aanhangers om zich heen verzameld die hem blind geloven en zijn woord verspreiden vaak met toevoeging van ernstig beledigingen en bedreigingen.

De beheerder beweert dat hij oprecht is en goede intenties heeft en dat hij dit doet voor het welzijn van de dieren. Tevens beweert hij al decennia lang als trainer en gedragstherapeut honden te trainen. Hier is alleen geen enkele bewijs of zelfs maar een aanwijzing voor te vinden.

 

 • waarom doet hij geen enkele moeite om de betrouwbaarheid van zijn bronnen te controleren.
 • waarom  slechts één persoon al een betrouwbare bron voor bewijs?
 • waarom geeft hij slachtoffers geen enkele gelegenheid hun verhaal te vertellen?
 • waarom krijgen slachtoffers niet de kans zich te verbeteren.
 • waarom is er geen enkel voorbeeld te vinden van honden die hij met succes traint.
 • waarom vind je alleen maar negatieve berichten over dhr Reuvekamp op het internet?
 • waarom is er geen enkele aanwijzing of bewijs dat MR gedragstherapeut of trainer is?
 • waarom doet hij niets om honden in betreffende situaties te helpen.
 • waarom bied hij zijn kennis niet aan en probeert hij zijn slachtoffers niet te helpen?
 • waarom maken de behaalde successen van zijn slachtoffers hem niets uit.
 • waarom negeert of beledigd hij de  mensen die geholpen zijn door zijn slachtoffers?
 • waarom bied hij geen alternatief ?
 • waarom valt iemand die al 15 jaar in Duitsland woont niemand in Duitsland aan?

Als je alles op een rijtje zet kan ik niets anders verzinnen als een gewetenloos, gefrustreerd en ziekelijk jaloers persoon die handelt uit pure haat en afgunst of iemand met een psychische afwijking.

de feiten:

-Hondenwijzer.com In 2004 begint Martin R. deze site  waarmee hij  hoopte succesvol te worden iets wat ondanks al zijn promotie pogingen op het internet en zijn talloze aantal keren vragen om geld in via FB tot een fiasco leidde met als dieptepunt het crowdfundingsproject dat ondanks de vele aandacht die hij eraan gaf na bijna 12 jaar slechts €43.50. opleverde.  Deze smeekbedes om geld zijn natuurlijk inmiddels allang verwijderd.

website sponsoren Schermafdruk 2016-02-26 06.08.46

 

 

 

 

 

 


 

-hondenbenodigdheden.eu een ander geflopt project van Martin R. waarbij tevens zijn onbetrouwbaarheid duidelijk aan het licht komt en hij als oplichter naar voren komt. En dat het niet om het welzijn gaat van de dieren. Want hij licht niet alleen zijn klanten op maar probeert ook hier op de gebruikelijke wijze van hem koste wat het kost Billink een loer te draaien.

 

Wat zeer opvallend is is dat als je nu op deze site kijkt je daar een artikel treft hoe je je hond moet trainen met een e-collar. Dit artikel is namelijk volgens Martin R. een martel werktuig dat nooit gebruikt zou mogen worden. P.S. Reuvekamp gebruikt meerdere namen voor zijn praktijken.

 

Uit nader onderzoek is gebleken dat deze site waarschijnlijk niet meer aan de heer Reuvekamp toebehoord.

-Wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk bewezen, hedendaagse wetenschap terminologie die dhr.  Reuvekamp graag gebruikt of misschien beter misbruikt als bewijs om diverse redenen.

 •  De dominantie theorie is bijvoorbeeld door de wetenschap ontkracht. Diezelfde dominantie theorie is echter ook voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek. Dit gebruikt hij als positief trainer in zijn strijd tegen CM en andere  trainers en gedragsdeskundige.
 • Het gebruik van de e-collar bijvoorbeeld waar hij tegen is onderbouwd hij met een wetenschappelijk onderzoek van dhr Schilder van de Universiteit van Utrecht. Dit onderzoek is weerzinwekkend, honden die puur voor de wetenschap worden misbruikt en soms dagenlang aan vreselijke stroomstoten werden blootgesteld tot ze er bijna aan bezweken. Iets wat dus in geen enkele verhouding staat met trainers die met lage levels of de trilstand werken en zelfs niet de trainers die het vroeger in de africhting gebruikten. In zijn strijd tegen trainers en mensen die een e-collar gebruiken twijfelt hij geen seconde over de deskundigheid van dhr Schilder. Ik walg van de onderzoekers van dit onderzoek!
 • Het woord dominantie gebruiken is inmiddels erger dan vloeken in de kerk voor trainers die positief trainen weet bijna iedereen. Tot mijn verbazing plaatst dhr Reuvekamp  meerdere keren een wetenschappelijk artikel van de universiteit van Utrecht (dhr Schilder) waar hij dus duidelijk zelf achterstaat waaruit blijkt dat er bij honden wel zeker sprake is van een hiërarchie onder honden. Dominantie dus, al mag je dat niet zeggen volgens Martin Reuvekamp omdat je dan de dominantietheorie bevestig en dus fan van CM ben en dus eigenlijk geen hond waardig. Blijkbaar vind Martin R. hier de wetenschappers van de universiteit van Utrecht een betrouwbare bron ondanks dat ze tegenspreken wat Martin R. nog steeds regelmatig beweert.

schilder dominantie

 

 

 

 

 


 

De slachtoffers/gedupeerden:

Al jarenlang ruim 12 jaar voert Martin R. een felle strijd tegen mensen die een andere denkwijze of mening als hem hebben. Om zijn gelijk te halen gebruikt hij manipulatie, bedreigingen, intimidatie en door vele leugens te verspreiden om die mensen in diskrediet te brengen en de mond te snoeren. Sinds enige tijd kan ik uit eigen ervaring zeggen dat hij daarin gewetenloos is en ver gaat, heel ver.

Cesar Milan

Iin 2004 begint CM een succesvol programma op televisie waarmee hij veel succes heeft en miljoenen mensen hulp en steun vinden. Geen kans laat M. Reuvekamp onbenut om hem aan te vallen. Heb je geen opleiding gevolgd bij een door MR goedgekeurd opleidingsinstituut mag je jezelf geen trainer of hondendeskundige noemen. Ondanks alle mensen die door hem geholpen zijn met hun honden heeft hij geen goed woord voor hem over. Ben je niet tegen CM ben je een hond niet waardig, mishandel je je hond en ben je natuurlijk vreselijk dom.

2015-09-06 advies CM boek weg topic niet geplaatst Schermafdruk 2016-02-26 04.35.44

 

 

 

 

 

 

Volgens dhr Reuvekamp klopt er van de informatie die CM deelt via boeken, seminars en uitzendingen helemaal niets en leidt het volgen van CM’s adviezen tot lichamelijke en psychische schade laten we eens het best gelezen anti Cesar Milan artikel van MR bekijken. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen deskundige op hondengebied dus iemand met verstand van zaken zal hier nog veel meer aan kunnen toevoegen.  Link:    best gelezen CM artikel ontleed


 

de dierenbescherming asiels hier heeft hij vroeger gewerkt maar naar zijn ”klachten” werd niet geluisterd.  Waarom of waardoor zijn loopbaan daar ten einde kwam is onduidelijk maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen. Via hondenwijzer heeft hij enorm veel negativiteit verspreid waarbij hij geen enkele rekening houdt met de  medewerkers en vrijwilligers die daar werken.

Voor het hele verhaal klikt u hier


Daarbij gebruikt hij vooral  Voor alle duidelijkheid ik weet niet hoe  Solodogs traint of wat de werkwijze is. Ook hoe de eigenaar van deze hondenschool reageert op de gewetenloze actie van dhr. Reuvekamp verdedig ik niet maar ik begrijp hem donders goed. Totdat half februari M. Reuvekamp zijn strijd aanging was er geen enkele aanwijzing dat er ernstige misstanden zouden zijn bij Mike Babic en zijn hondenschool/opvang. Op zijn pagina  las je alleen maar lovende kritieken, belangeloos helpen  en werden gedumpte honden gratis aan een nieuwe baas geholpen. Wat hem is overkomen leest u verder op in dit artikel bij het hoofdstuk slachtoffers/gedupeerden.

-Mike Babic

Helaas ken ik Mike Babic niet persoonlijk, ik heb hem zelfs nooit gesproken en bewust geen inhoudelijk contact gehad. Ik kan dus ook geen enkel objectief oordeel vellen over de werkwijze of eventuele fouten van Mike

Eén van zijn laatste slachtoffers, ex-eigenaar van hondenschool Solo, opvang en heropvoedingcentrum Solodogs die echt  op verachtelijke en gewetenloze wijze door Martin R. kapot is gemaakt. Een trainer met een hondenschool  die tot voor kort vele mensen en honden heeft geholpen, zo organiseerde hij bijna dagelijks hondenwandelingen waarin mensen gratis mochten meelopen terwijl ze advies of training kregen. Op zijn FBpagina vond je van vele mensen die niets dan lof spraken en de recensies waren allemaal uitmuntend. Diverse honden die door hun vorige baas gratis van de hand werden gedaan werden door Mike opgevangen, voor enkele van hen werd een nieuw huis gevonden zoals ik heb begrepen. Ook werd er gewerkt aan een betere omstandigheden  voor de honden en het team werd uitgebreid met meer vrijwilligers  zodat er meer voor honden kon worden gedaan. Ik denk dat voor Mike zijn toekomstdroom leek uit te komen. In slechts enkele weken was hij alles kwijt, zijn huis, zijn hondenschool met honden opvang, bijna al zijn honden, het team die achter hem stond en zijn toekomstdroom.  Niet alles is aan Martin R te danken, waarschijnlijk heeft ook Mike B heeft fouten gemaakt maar die staan in geen enkele verhouding met wat hem  en zijn vriendin is overkomen.

6 weken 2016-04-05

Volgens dit bericht krijgt Martin R. zo ongeveer half februari lucht van Mike en begint hij een ware terreuractie, nog nooit heeft hij zich zo gewetenloos en hard opgesteld. Nog nooit werden zoveel vieze spelletjes gespeeld. Waar Martin R. normaal geen goed woord over heeft voor mensen die hun hond gratis weg doen zet hij deze nu neer als slachtoffer. Dit onderstaande bericht heeft MR bewust gemanipuleerd voor zijn site de foto komt namelijk van een bericht van de pagina van Mike. In dit bericht staat duidelijk vermeld hoe het komt dat deze hond zo mager is en dat dat volledig buiten de schuld van Mike ligt. klik op de kleine foto’s voor het echte verhaal

is dit gezondmagere pitbull2016-03-22oorzaak mager2016-03-22


Over Hondenschool Solo die door toedoen van M.R heeft moeten sluiten vind u hier  een verzameling informatie (link)  .

 

update mezelf 2016-04-25Schermafdruk 2016-04-11 01.02.56

De woorden van een gebroken man,  eindelijk leek het geluk hem toe te lachen, wie kon bedenken dat hij 7 april alles kwijt zou zijn?


In de video’s ziet u een groep honden die volgens Martin R. zwaar mishandeld worden. Wat ik zie is een groep honden met sterke karakters die geluk hebben gehad. Herplaatsers die vaak geen toekomst hebben. Herplaatsers die vaak vanwege probleemgedrag zoals agressie weg gedaan worden. Dit soort projecten zou gesubsidieerd moeten worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn en de voorkeur moeten hebben boven asiels waar ze vaak jarenlang wegkwijnen en ook gedragsproblemen ontwikkelen.

Etenstijd voor honden wiens vorige baas ze heeft gedumpt, honden die normaal in een asiel wegteren en waarvan er volgens de heer Martin R. honderden per jaar worden afgespoten.

Video 3

Deze video zou aantonen dat Mike B zijn honden mishandeld door ze te schoppen, die beschuldigen gingen uiteindelijk zover dat hij de honden zou slaan met een honkbalknuppel waar echt geen enkele aanwijzing voor is.

 


 

Ronald Ursem / Urromont

Sinds enige tijd mag ik mijzelf ook rekenen tot één van de slachtoffers van Martin R. eerlijkheid doet mij gebieden te zeggen dat in tegenstelling tot zijn andere slachtoffers dit mijn ”eigen” schuld is. Door het op te nemen voor zijn slachtoffers  en mij niet de mond te laten snoeren wist ik dat ik ook slachtoffer zou worden van zijn ziekelijke obsessie om mensen kapot te maken met een andere mening en of succes. Mijn verhaal leest u als u op de afbeelding klikt.

geen discussie


 

-Krissie Love deze strijdlustige dame zet zich in voor de slachtoffers van Martin R., haar doel is om zijn wanpraktijken te laten stoppen. het gevolg daarvan was dat ook zij slachtoffer werd van de gewetenloze beheerder van Hondensite Hondenwijzer. Toen zij Martin R. emotioneel confronteerde met zijn oplichterspraktijken werd haar medegedeeld dat ze wordt aangeklaagd voor laster en smaad. Ditzelfde geld overigens ook voor mij en diverse andere die hij zo probeert te intimideren. Krissie, ik en andere ”aangeklaagden” zien dit met vertrouwen tegemoet. Haar bevindingen en haar strijd tegen onrecht leest u hier. klik op deze link!

-Billink een bedrijf dat de kredietwaardigheid van klanten toets, ook hier is Martin R. op de voor vele bekende manier bezig. Negeren van andere hun mening, opruien, enzovoorts. 40% van zijn klanten zou hem niet betalen. Ondanks dat Billink hem keurig te woord staat, andere mensen zeggen dat hij moet stoppen met drammen en dreigen waaronder de beheerder van het forum blijft hij doorgaan totdat die topic op slot zet. het ”mooiste” van het verhaal is dat je alleen maar klachten lees over zijn webwinkel vanwege het niet leveren van artikelen. Wat is er mis in het hoofd van deze man? een ding is voor mij met dit verhaal wel duidelijk geworden namelijk dat zijn drijfveer het welzijn van dieren is een grove leugen is! Hier het verhaal van een ziekelijk gefrustreerd iemand. Link!

-Marleen

Dat mensen de werkwijze van Hondensite Hondenwijzer scherp veroordelen blijkt wel uit de diverse berichten waarin mensen hun eigen ervaringen met Martin R. willen delen in de hoop dat deze, in mijn ogen zeer gevaarlijke, man wordt gestopt.

Ook Marleen heeft ondervonden dat Martin R. geen enkele tegenspraak duld of verantwoording neemt. Dat hij over lijken gaat blijkt ook hier weer. Hier dreigt hij zonder enige wroeging Marleen in diskrediet te brengen bij haar opdrachtgever. Waar hij, ook hier weer, zelf geen enkele moeite heeft mensen bewust vals te beschuldigen is natuurlijk alles over hem wat er wordt verteld een leugen en zijn andermans bronnen onbetrouwbaar. Dit natuurlijk in tegenstelling tot zijn eigen bronnen.

Voor de conversatie via P.M. klikt u op deze link

-Diverse slachtoffers durven niet met naam in dit artikel (hun verhaal is mij bekend) maar zullen in geval van vervolging hun medewerking aanbieden. De reden hiervoor is dat Martin R. hun al veel schade heeft toegebracht en zij bang zijn voor een herhaling. Deze vanuit Duitsland opererende Martin R. is zeer goed op de hoogte van wettelijke regels, beperkingen en mazen in de wet en komt hij overal tot nu toe overal mee weg. Helaas worden daders beter beschermd dan slachtoffers op de social media.