Martin Reuvenkamp gedragstherapeut of charlatan?

De beheerder van de educatieve(?) site hondenwijzer en hondensite hondenwijzer doet zich op diverse gebieden voor als professional. Maar voldoet hij zelf wel aan die door hemzelf gestelde eisen?

  • trainer er is  geen enkel bewijs en zelfs geen aanwijzing dat hij dit beroep ooitondeskundig podium2017-02-16 heeft uitgeoefend. Zijn opleiding heeft hij bijna 20 jaar geleden gevolgd aan de MG academie in de tijd dat daar nog les werd gegeven volgens de dominantietheorie.  Alles wijst erop dat hij geen bijscholing heeft genoten. Het is dus maar goed dat hij zijn opleiding nooit in praktijk heeft gebracht.Hoe vind ik 2017-02-16

  • kynologisch gedragstherapeut 10 februari plaatste hij het vrijwilleger asielvolgende bericht waarin hij beschrijft dat hij ongeveer 16 jaar geleden zijn opleiding gedragstherapeut heeft gedaan. 15 februari beschrijft hij niet inhoudelijk achter deze opleiding te staan en besluit zijn eigen op gevoel gebaseerde werkwijze toe te passen. ook op dit gebied volgt er daarna geen bijscholing. Als kynologisch gedragstherapeut is er hier geen enkele aanwijzing dat hij ooit ook maar 1 hond heeft geholpen.

 


  • auteur/wetenschappelijk onderzoeker voor zijn educatieve website schrijft hij merkwaardig 2017-02-16diverse artikelen volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken die hij ook als bewijs inzet in discussies. de educatieve waarde hiervan is twijfelachtig aangezien hij de deskundigheid van zijn bron regelmatig ernstig in twijfel trekt als het gaat over belangrijke onderwerpen zoals rangorde en agressietesten. Of er enige (voor)opleiding is genoten is onbekend en zeer waarschijnlijk niet aanwezig.

  • Beheerder in deze functie beoordeeld hij of collega professionals aan zijn eisen als deskundige voldoen. Per definitie worden professionals zonder Nederlands geaccepteerde certificatie charlatans genoemd ongeacht het kennis en ervaringsniveau en de behaalde resultaten en zelfs niet als iemand gekozen heeft voor een opleiding bij verschillende succesvolle, gespecialiseerde, buitenlandse professionals. Een bijzondere uitspraak voor iemand die bijna 20 jaar geleden zijn opleidingen volgens de dominantietheorie heeft doorlopen, geen bijscholing heeft gehad en geen dag aantoonbare praktijkervaring heeft!

ondeskundig leed 2017-02-16Hoe vind ik 2017-02-16bijscholing 2017-02-16 05.07.34


Zijn best gelezen (anti Ceasar Milan) artikel onder de loep genomen. Oordeelt u zelf (link naar artikel beoordeeld door een leek

 

 

Boekenlegger op de permalink.